Gravskötsel

Begravningsverksamheten svarar för drift och underhåll av kyrkogårdarna inom Luleå domkyrkoförsamling. Vi har lång erfarenhet av gravskötsel och tillhandahåller våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med detta. Beställ gravskötsel innan 31 mars.

Läs här hur du kan kontakta kyrkogårdsexpeditionen vid frågor om gravskötsel.

Våra tjänster som erbjuds till självkostnadspris omfattar bland annat:
• Skötselåtaganden, årsvis eller för längre tid. Utöver gravskötsel erbjuder vi sommarplantering och höstplantering.
• Vi utför även renovering av gravplatser och rengöring av vissa gravvårdar. 

Från och med 2021 erbjuder vi två nya tjänster:
1. Enbart vattning (om du själv byter jord, planterar och rensar ogräs)
2. Krattning 2 ggr/år (om du bytt markduk och grus och behöver krattat)

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen
telefon: 0920-26 48 23, eller e-post: lulea.begravningsverksamhet@svenskakyrkan.se

Det går att beställa gravskötseln och plantering fram till och med 31 mars.

Här kan du läsa om taxorna för gravskötsel 2022
Innerstadens kyrkogård
Örnäskyrkogården

Här kan du läsa tidigare års gravskötseltaxor
Gravskötsel 2020.
Gravskötsel 2021.