Gravskötsel

Begravningsverksamheten svarar för drift och underhåll av kyrkogårdarna inom Luleå domkyrkoförsamling. Vi inom begravningsverksamheten har lång erfarenhet av gravskötsel och tillhandahåller våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med detta.

Läs här hur du kan kontakta kyrkogårdsexpeditionen vid frågor om gravskötsel.

Våra tjänster som erbjuds till självkostnadspris omfattar bland annat:
• Skötselåtaganden, årsvis eller för längre tid. Utöver gravskötsel erbjuder vi sommarplantering och höstplantering.
• Vi utför även renovering av gravplatser och rengöring av vissa gravvårdar. 

Det går att beställa gravskötsen och plantering fram till och med 31 mars.

Här kan du läsa om taxorna för gravskötsel 2020.

Här kan du läsa om taxorna för gravskötsel 2021.