Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Planera inför begravning

Hur bokar man en begravning?

De flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå som ordnar allt som har med bokningar att göra. Om man väljer att ordna allt själv så finns en bra checklista på Svenska kyrkans hemsida som berättar vilka praktiska förberedelser och samordning som man som anhörig ansvarar för.
Man behöver inte ha bråttom med att boka begravning, men det går inte heller att vänta alltför länge. Enligt den nya begravningslagen måste kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad.

Så kontaktar du församlingsexpeditionen vid begravning.
På församlingsexpeditionen kan du boka begravningsgudstjänst. Du kan även skicka minnestelegram i samband med begravning.
Begravningsföljen får hyra lokal för minnesstund med egen servering i Örnäsgården, Mjölkuddsgården eller Hertsökyrkan. Hyra utgår med 500 kronor om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan eller 1000 kronor om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan. Anhörig som hyr lokalen måste i detta fall vara medlem i Svenska kyrkan. I hyran ingår boknings- och städavgift.

Så kontaktar du begravningsverksamheten.

Var äger begravningen rum?

Vid begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning är det vanligast att begravningsgudstjänsten äger rum i domkyrkan, Örnäsets kyrka, Mjölkuddskyrkan eller i något av begravningskapellen, Ljusets och Hoppets kapell, på Örnäskyrkogården.
Vid begravningsceremoni i annan ordning eller borgerlig begravning används vanligtvis Ljusets eller Hoppets kapell på Örnäskyrkogården.

Här kan du läsa mer om Luleå domkyrkoförsamlings lokaler för begravningsgudstjänst/begravningsceremoni.

Begravning i Svenska kyrkans ordning

Den som är medlem i Svenska kyrkan har vid sin bortgång rätt till kyrklig begravningsgudstjänst med medverkan av präst och musiker. Här kan du läsa mer om hur anhöriga tillsammans med prästen kan planera begravningsgudstjänsten så att den blir så personlig som möjligt, inte minst vad gäller musiken som ingår i gudstjänsten.

Skriv ner önskemål om din begravning

För att underlätta för anhöriga är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning och ge till någon du litar på. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt. Häftet finns som bilaga till skriften Om begravning, som förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. I bilagan som har rubriken Mina önskemål kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din församling eller beställ ett enstaka exemplar genom att skicka ett mejl till arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Vid tvist gällande kremering eller gravsättning

Begravningsverksamheten är skyldiga att medla vid en tvist som rör kremering eller gravsättning. Läs mer om medling här.


Önskar du en begravning på finska eller på två språk?

Om den avlidne, de anhöriga eller några av begravningsgästerna är finsktalande så kan det kännas bra att även prästen kan finska. I Luleå kan kan du boka en tvåspråkig präst för begravningsgudstjänsten. Läs mer nedan:

Stearinljus tänds framför kista med blommor på

Hautajaiset / Begravning

Hautajaisissa kokoonnumme yhdessä hyvästelemään vainajan ja jättämään hänet Jumalan haltuun. Vaikkei surua aina voi jakaa niin että se kevenisi, niin on hoitavaa saada surra yhdessä.

Foto: Margot Lundmark

Bårtäcke

Bårtäcket är en vacker vävnad som man kan lägga över kistan under begravningsceremonin, istället för att ha en kistdekoration av blommor.
Vi har nu ett nytt bårtäcke, se bilden ovan. Det kommer att lånas ut kostnadsfritt till ceremonier i Luleå domkyrkoförsamlings kyrkor. Bårtäcket är vändbart och kan användas antingen med ljusa sidan eller mörka sidan upp. Bårtäcket som ses i bild nedan lånas endast ut till ceremonier i kapellen.

Foto: Anders Stefansson