Om församlingen

Den 1 januari 2011 bildades en ny församling i Luleå. Denna församling består av de tidigare församlingarna Luleå domkyrkoförsamling och Örnäsets församling. Den nya församlingen, som heter Luleå domkyrkoförsamling, har mer än 27 000 medlemmar.

Luleå domkyrkoförsamling är en del av den världsvida kyrkan, en stadsförsamling i Svenska kyrkan.
Den nya Luleå domkyrkoförsamling omfattar centrala Luleå, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Mjölkudden, Munkeberg, Notviken, Tuna, en del av Karlsvik, Björkskatan, Hertsön, Kronan, Lerbäcken, Lulsundet, Lövskatan, Malmudden, Skurholmen, Svartöstan och Örnäset.

I församlingen finns fyra kyrkor: Domkyrkan, Örnäsets kyrka, Hertsökyrkan och Mjölkuddskyrkan. Ute på en av de många öarna i Luleå skärgård ligger Småskärs kapell som också hör till församlingen. Luleå domkyrkoförsamling ansvarar för Innerstadens kyrkogård och Örnäskyrkogården. På Örnäskyrkogården finns de två kapellen Ljusets och Hoppets kapell.
Församlingens verksamhet riktar sig till alla som bor, arbetar eller är på besök i församlingen.
 
KORT OM VERKSAMHETEN  I LULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING:

Gudstjänster: Veckans huvudgudstjänst firas på söndagar kl. 11.00 i domkyrkan, Örnäsets kyrka och Hertsökyrkan samt tisdagar kl. 18.00 i Mjölkuddskyrkan (ordinarie gudstjänsttider). Vardagsmässor och vardagsgudstjänster firas också, läs mer under program. Församlingen anordnar även andaktsstunder på äldreboenden i stan, ungdomsgudstjänster, gudstjänster för finsktalande och gudstjänster med speciella teman.

Barn och ungdom: Församlingen har barn- och ungdomsverksamhet för olika åldrar, från de minsta barnens babysångstunder till grupper för äldre ungdomar. Inbjudan till konfirmation sker varje år till elever i årskurs åtta. Även gymnasister  ges möjlighet till konfirmation.

Sång och musik: I församlingen finns körer för olika åldrar. Varje år ges ett flertal kyrkokonserter utan entréavgifter. I Luleå domkyrka finns en magnifik orgel, tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Medmänskligt stöd: Församlingens diakoner möter ensamma, sörjande och äldre i enskilda samtal och i gemenskapsskapande aktiviteter. Församlingen eftersträvar samarbete med hemtjänst, psykvård, demensvård, sociala myndigheter och intresseorganisationer för att kunna erbjuda människor i utsatta livssituationer medmänskligt stöd. I centrala Luleå bedrivs en öppen verksamhet ”Diakoni i centrum” tillsammans med Nederluleå församling. 

Internationellt: I församlingen finns en internationell grupp som arbetar med frågor som rör kyrkans bistånd och utvecklingssamarbete runt om i världen och Svenska kyrkan i utlandet. Frivilliggrupper i församlingen anordnar lotterier, insamlingar och försäljningar till förmån för Act Svenska kyrkan.

Skolkyrkan i gymnasieskolan, Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus och den finskspråkiga församlingsverksamheten är gemensam för Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.

 

Bildkollage

Verksamhet för alla åldrar

Välkommen att vara med och engagera dig i Luleå domkyrkoförsamling! Här finns grupper för barn, ungdomar och vuxna, gudstjänster och konserter, meditation, möjligheter till samtal och stöd, med mera.

Ordförandeklubba

Beslutsorgan

Hur tas besluten i Luleå domkyrkoförsamling? Läs om de olika beslutsnivåerna i kyrkan - kyrkoråd, kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomöte. Här hittar du även kontaktuppgifter till kyrkorådets ordförande.

Kyrkor, kapell och lokaler

Luleå domkyrkoförsamling har fyra kyrkor. Domkyrkan ligger i centrala stan i närheten av stadsparken, Mjölkuddskyrkan, Örnäsets kyrka och Hertsökyrkan ligger i centrum av respektive stadsdel. På en av öarna i Luleås vackra skärgård finns Småskärs kapell. Ute på Örnäskyrkogården finns de två begravningskapellen Ljusets och Hoppets kapell.