Änglar
Foto: Jonas Tobin IKON

Söndagsskola

På gudstjänster med söndagsskola, samlas barnen lite för sig för att lyssna till bibelberättelser, pyssla och leka tillsammans. Kom och var med!

När & var är det söndagsskola?

Luleå domkyrka: Söndagar jämna veckor kl. 11, september-november hösten 2020. 

Hertsökyrkan: Varje söndag kl. 11, 30 augusti-20 december 2020.

Hur går det till?

Alla börjar gudstjänsten tillsammans kl. 11 i stora kyrkolokalen. Efter en liten stund följer alla barn som vill med söndagsskolans ledare till ett annat rum i närheten, där barnen får lyssna till bibelberättelser, pyssla och leka tillsammans – samtidigt som högmässan fortsätter i stora kyrkolokalen.

Vilka åldrar vänder sig söndagsskolan till?

Söndagsskolan passar ofta bra för barn från cirka 3 år och uppåt. I kyrkorna finns även möjlighet för mindre barn att leka och pyssla tillsammans med en förälder eller annan vuxen som följer med.

Ska jag som förälder följa med?

Ditt barn kan gå själv till söndagsskolan, om barnet vill och är trygg med att gå själv. Föräldrar och andra vuxna som hör till barnet är alltid varmt välkomna att följa med om de vill. 

Frågor?

Ulrika Asp

Ulrika Asp

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Mer om Ulrika Asp

Ansvarig för Luleå domkyrkas söndagsskola

Bodil Edenhagen

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Mer om Bodil Edenhagen

Ansvarig för Hertsökyrkans söndagsskola