Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Söndagsskola

Långt fram i Luleå domkyrka finns ett mysigt, mindre rum. Där samlas barn under de flesta söndagars gudstjänster, för att lyssna till bibelberättelser, pyssla och leka. Kom och titta!

När är det söndagsskola?

På varje "vanlig" högmässa söndagar kl. 11 i Luleå domkyrka från 8 september till 22 december 2019.

Hur går det till?

Alla börjar gudstjänsten tillsammans kl. 11 i stora kyrkolokalen. Efter en liten stund följer alla barn som vill med söndagsskolans ledare till ett annat rum i kyrkan, där barnen får lyssna till bibelberättelser, pyssla och leka samtidigt som högmässan fortsätter i stora kyrkolokalen.

Vilka åldrar vänder sig söndagsskolan till?

Söndagsskolan passar ofta bra för barn från ca 3 år och uppåt.

Ska jag som förälder följa med?

Ditt barn kan gå själv till söndagsskolan, om barnet vill och är trygg med att gå själv. Föräldrar och andra vuxna som hör till barnet är alltid varmt välkomna att följa med om de vill. 

Frågor?

Ulrika Asp

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog