Hjärta
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Diakoni, samtal och stöd

Diakoni har sin grund i hur Jesus såg och mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil, något som präglar hela kyrkans arbete.

Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Diakonens symbol.

Samtal och stöd

Vänd dig till diakonerna när du eller någon du känner behöver någon att prata med eller stöd i svåra lägen i livet. En diakon är en person som, på samma sätt som präster, vigts till tjänst.

VID AKUTA SITUATIONER

Vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Kolme graafista kuvaa caatista, puhelimesta ja nettikirjeestä.

Palveleva puhelin

Ruotsin kirkon keskusteluapu ja kriisipuhelin.  Palveleva puhelin on osa kirkon sielunhoitoa. Voit soittaa, lähettää nettikirjeen tai chattailla päivystäjän  kanssa.

VID ICKE AKUTA SITUATIONER
Svenska kyrkan i Luleå har en stödlinje som man kan ringa till om man känner sig ensam eller behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd.
Stödlinjen tel. 0920-26 48 58. Du kan ringa dagtid måndag-fredag klockan 08.30-16.00 (lunchstängt kl. 12.00 – 13.00). Du kan få hjälp även på finska och meänkieli.
Det går även bra att mejla: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Diakoni i centrum på Nygatan 12 i Luleå

En plats för gemenskap och stöd - andligt, själsligt och praktiskt.
Öppettider: 

Diakoner finns tillgängliga i Diakonins Hus för rådgivning och samtal på måndagar, tisdagar och torsdagar och fredagar kl. 8.30 – 11. Om du vill träffa en diakon, kom till Diakoni i centrum (Nygatan 12) och ring på!

Onsdagar endast bokade besök. Tidsbokningen sker genom telefon: 0920-26 48 58 eller e-posten: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

(Ej öppet:15/4,18/4,26/5,6/6 och 24/6).

Bildtelefonjour på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner som har tystnadsplikt.
Stödlinjen för döva nås via svenskakyrkan@ectalk.se
Stödlinjen är öppen tre dagar i veckan: måndag kl. 10-16, onsdag kl. 10-19,
fredag kl. 10-16.
Samtalstjänsten är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.​

Diakonins Hus, gult trähus vid Nygatan i Luleå.

Diakoni i centrum

En öppen verksamhet, på Nygatan 12 i Luleå, där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner, som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.

För dig som sörjer

Att vara med i en samtalsgrupp om sorg är en möjlighet att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation och att hitta vägar att leva vidare. Svenska kyrkan i Luleå anordnar regelbundet grupper för sörjande. Det finns även möjligheter till enskilda samtal med präst eller diakon.