Hjärta
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Diakoni, samtal och stöd

Diakoni har sin grund i hur Jesus såg och mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil, något som präglar hela kyrkans arbete.

Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

VID AKUTA SITUATIONER

Vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

Jourhavande präst

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.
Jouren är öppen varje dag mellan kl. 17.00-06.00
Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Ruotsin kirkon palveleva puhelin - Svenska kyrkans finska telefonjour

Palveleva puhelin 020-26 25 00 joka ilta kello 21-24.
Telefonjour 020-26 25 00 varje kväll kl. 21.00-24.00 på finska.