Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nykter i dag - en ny mötesplats för dig som vill göra en förändring

Tillsammans med socionomer från Luleå kommuns RoS-mottagning öppnar Svenska kyrkan i Luleå en ny verksamhet på Diakoni i Centrum. Du som har en önskan att göra en förändring när det gäller alkohol, droger eller spel om pengar är välkommen att hämta kraft och hitta nya vägar på ”Nykter i dag”.

- Här har vi fokus på gemenskap. Målet är att få folk att komma hit och vara här tillsammans, att finna lugn och ro och prata om det som är viktigt i livet, berättar Anders Hedberg, diakon på Diakoni i centrum.
- Här får du möjlighet att träffa andra som är i en liknande situation som du och här kan du hämta kraft och få mod att vara nykter ännu en dag. Du kanske tillsammans med andra vill hitta vägar vidare i livet efter att ha varit nykter en tid.

Det här projektet är ensamt i sitt slag i Luleå

Och det är just kombinationen av den andliga existentiella vården, diakoni, och expertis inom beroendeproblematik som är det unika med det nya projektet Nykter i dag som från och med mars 2023 drivs på Diakoni i centrum (Dic) i Luleå. Förhoppningen är att det bidrar till en helhet för den enskilda människan. Arbetslaget, som samlas på denna nya mötesplats på torsdagsförmiddagarna består av socionomer från Luleå kommuns RoS-mottagning (Råd och Stöd) och diakoner från Svenska kyrkan i Luleå.

- Det här projektet är ensamt i sitt slag i Luleå, säger säger Helena Muotka, enhetschef i Luleå kommun.
-Mörkertalet för människor som behöver bryta sitt beroende kring alkohol, droger och spel om pengar tros vara stort. Vi kan ju se hur många som har något stöd av socialförvaltningen och därför känns det viktigt att vi får prova den här nya verksamheten i samarbete med Svenska kyrkan i Luleå och Diakoni i centrum.

Fokus på gemenskap! Hans Larsson, socionom, Anders Hedberg, diakon, Hilkka Eriksson, diakon och Tina Bernstav, socionom arbetar med projektet Nykter i dag på Diakonins hus i Luleå. Foto: Alexandra Nyman

Hans Larsson, socionom:
- För oss är det här ett sätt att visa bredden av den hjälp kommunen har att erbjuda.

- Det här är en uppsökande verksamhet jämfört med andra, berättar Tina Bernstav, socionom.
- Det kan vara att man går undan och pratar vidare om sin beroendeproblematik här på plats om man föredrar det men det kan också vara så att vi hjälper personen vidare, exempelvis till oss på RoS-mottagningen inom kommunen.

NYKTERHET ETT KRAV FÖR GEMENSKAP OCH TRYGGHET

- Nykter i dag vill ge dig ett sammanhang och en gemenskap. Att mötas i grupp och dela erfarenheter, styrka och hopp med varandra kan hjälpa dig att uppnå och bibehålla nykterhet, fortsätter Anders Hedberg.
- För att alla ska känna sig trygga är man välkommen till Nykter i dag om man är nykter och drogfri. Men det gäller förstås inte läkemedel som är ordinerade av läkare och tas enligt ordination.

Välkommen att delta!

När/var: Torsdagar kl 9-11 i Diakonins hus, Nygatan 12 i centrala Luleå (ett gult trähus bakom Domkyrkan).

Kontaktuppgifter:
DiC tel 0920-26 48 58, e-post: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se
eller tel RoS-mottagningen: Hans 073-074 4865, Sandra 076-146 5972 och Tina 073-052 7369
(växel 0920- 45 30 00), e-post: radostod@soc.lulea.se.