Foto: Nina Jacobsson

Diakoni i centrum

Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.

Diakoni i centrum är öppet för rådgivning och samtal med diakoner. Rådgivning och stödsamtal är kostnadsfria. Du kan få hjälp även på engelska och finska. 

Måndag, tisdag och fredag 8.30-11. (Macka och kaffe och möjlighet att träffa diakonerna)

Nykter idag, torsdag kl. 9-11 för den som vill göra en förändring i sitt liv. Ett samarbete med Luleå kommun, Råd och Stöd. Läs mer om Nykter idag här.                
Hos oss är du välkommen att läsa dagstidningen, låna telefon, låna dator eller duscha vid behov.       

Kontakta oss:

Telefon: Du kan nå våra diakoner per telefon 0920-26 48 58 helgfria vardagar kl. 8.30-15, lunchstängt kl. 12-13. Känn dig välkommen att ringa oss. 
Mejl: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Adress:
Diakonins hus, Nygatan 12 (gula trähuset bakom domkyrkan).                          

Sinnesro-Andlig fördjupning
-          Sinnesrostunder måndagar, tisdagar och fredagar kl 10. Välkommen att dela tankar om livet och be tillsammans med andra!
-          Sinnesromässor
-          Livsstegen
-          Tröst, hopp och Livsmod (samtalsgrupp för kvinnor)
-          Själavårdande samtal

Stöd i privatekonomiska frågor:

-          Hjälp med mat
-          Möjlighet att söka ekonomiskt bidrag via Svenska kyrkan eller andra aktörer
-          Råd och stöd i myndighetskontakter

 

Kyrkans uppdrag

Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonin ska se, göra synligt och ta ställning i aktuella frågor, där människovärdet kränkts, där orättvisor och övergrepp sker, i människors utsatthet och svåra situationer.

Sinnesro

I Boden och Luleå firar vi sinnesromässor och sinnesrogudstjänster regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, nattvard, fika och ljuständning.

Diakoni i centrum drivs i samverkan mellan Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.