Foto: Nina Jacobsson

Diakoni i centrum

Gemenskap, möten, sinnesro, kaffe och smörgås är våra ledord i Diakoni i centrum. Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.

På grund av coronapandemin är caféet på Diakoni i centrum stängt. Om du behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd eller om du känner dig ensam, så finns diakoner tillgängliga för samtal och rådgivning per telefon: 

Ring stödlinjen, tel. 0920-26 48 58, vardagar kl. 08.30 - 16.00 ( lunchstängt kl. 12.00 – 13.00).

Du kan även nå oss via e-post: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Du kan få praktiskt stöd gällande privatekonomiska frågor och råd om hur man kontaktar andra samhällsaktörer. Rådgivning och stödsamtal är kostnadsfria.
Du kan få hjälp även på finska.

Tillgänglighetstider:

Diakoner finns tillgängliga i huset följande tider:
Mån, tis, tor, fre, kl. 08.30 – 11.30.
Under tillgänglighetstiderna tar vi emot enskilda besökare utan tidsbokning. Ring på dörrklockan för att bli insläppt. Obs. Om du känner dig det minsta förkyld - stanna hemma! 

Obs. Promenaderna som utgått från Diakoni i centrum pausar.

Kyrkans uppdrag

Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonin ska se, göra synligt och ta ställning i aktuella frågor, där människovärdet kränkts, där orättvisor och övergrepp sker, i människors utsatthet och svåra situationer.

Diakoni i centrum drivs i samverkan mellan Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.