Foto: Nina Jacobsson

Diakoni i centrum

Gemenskap, möten, sinnesro, kaffe och smörgås är våra ledord i Diakoni i centrum. Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.

Du kan vända dig till Diakoni i centrum om du behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd. 

Du kan få praktiskt stöd gällande privatekonomiska frågor och råd om hur man kontaktar andra samhällsaktörer.

Rådgivning och stödsamtal är kostnadsfria.

Du kan få hjälp även på finska.

Hösten 2021 (6 september-31 december)

Öppettider:

Diakoner finns tillgängliga i Diakonins Hus på måndagar, torsdagar och fredagar kl. 8.30 - 11, samt tisdagar 8.30-10.
Onsdagar endast bokade besök.
Möjlighet finns att köpa en enkel frukost, läsa dagstidning och duscha sig.

Stödlinjen

Om du behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd eller om du känner dig ensam, så finns diakoner tillgängliga för samtal och rådgivning per telefon. Alla vardagar måndag-fredag kl. 8.30 - 12 och 13 - 15 är du välkommen att ringa Stödlinjen, tel. 0920-26 48 58. 
Det går också bra att mejla: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Med reservation för möjliga förädringar på grund av rådande situation och eventuella pandemirestriktioner.

Kyrkans uppdrag

Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonin ska se, göra synligt och ta ställning i aktuella frågor, där människovärdet kränkts, där orättvisor och övergrepp sker, i människors utsatthet och svåra situationer.

Diakoni i centrum drivs i samverkan mellan Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.