Diakonins Hus, gult trähus vid Nygatan i Luleå.
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Diakoni i centrum

Diakoni i centrum är en öppen verksamhet där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.

Du kan vända dig till Diakoni i centrum om du behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd. 

Du kan få praktiskt stöd gällande privatekonomiska frågor och råd om hur man kontaktar andra samhällsaktörer.

Rådgivning och stödsamtal är kostnadsfria.

Du kan få hjälp även på finska.

Öppettider:

Rådgivning och samtal med diakoner på Diakoni i centrum, utan tidsbokning, på måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar kl. 08.30 – 11.00. 
Onsdagar endast bokade besök. Tidsbokningen sker via telefon: 0920-26 48 58 eller e-post: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Telefontider: Diakoner finns tillgängliga på telefon 0920-26 48 58 helgfria vardagar kl. 08.30 – 15.00 (lunchstängt kl. 12.00 – 13.00). Känn dig välkommen att ringa till oss!

Kontakt via mejl: Skicka e-post till lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Knacka på! Du kan även komma och knacka på dörren till Diakoni i centrum på Nygatan 12. Oftast finns diakonerna på plats i huset på vardagar mellan kl. 08.30 och 15.00.

Frukost serveras i Diakoni i centrums café, efter mässan i domkyrkan på tisdagar kl. 08.30 – 10.00. Frukosten köps för en symbolisk summa. 

Dusch: Möjlighet att duscha sig finns i huset!

Sinnesrostund på Diakoni i centrum, på måndagar, torsdagar och fredagar kl. 10.00 – 10.20. Välkommen att dela tankar om livet och be tillsammans med andra!

 

Öppettider sommaren 2022:

Öppettider i sommar (13 juni-26 augusti):

Måndag, tisdag, torsdag, fredag 08.30 - 11.00

Öppenverksamhet för rådgivning och samtal med diakoner utan tidsbokning.

Vi firar en enkel Sinnesrostund måndag, torsdag och fredag kl. 10.00.  
Onsdagar endast bokade besök.
Du når diakonerna genom e-posten: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se eller telefon: 0920 - 26 48 58
(Telefontider: Helgfria vardagar kl. 08.30 - 15.00. Lunchstängt kl. 12-13.)

Kyrkans uppdrag

Det är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Diakonin ska se, göra synligt och ta ställning i aktuella frågor, där människovärdet kränkts, där orättvisor och övergrepp sker, i människors utsatthet och svåra situationer.

Sinnesro

I Boden och Luleå firar vi sinnesromässor och sinnesrogudstjänster regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar, nattvard, fika och ljuständning.

Diakoni i centrum drivs i samverkan mellan Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.