Meny

Sinnesro

I Luleå och Boden firar vi sinnesromässor och sinnesrogudstjänster regelbundet. Välkommen till en varm gemenskap med musik, bön, delningar och ljuständning.

Sinnesromässa, fredag 4 september kl. 18.30 Överluleå kyrka
Kyrkgatan 34

Sinnesrogudstjänst, fredag 18 september, kl. 18, Örnäsets kyrka
Klockgränd 1, Luleå

Sinnesromässa, fredag 2 oktober kl. 18.30 Överluleå kyrka
Kyrkgatan 34

Sinnesrogudstjänst, fredag 9 oktober kl. 18  Nederluleå kyrka
Kyrktorget, Gammelstad

Sinnesromässa, fredag 6 november kl. 18.30 Överluleå kyrka
Kyrkgatan 34

Sinnesrogudstjänst, fredag 20 november, kl. 18, Örnäsets kyrka
Klockgränd 1, Luleå

Sinnesromässa, fredag 4 december kl. 18.30 Överluleå kyrka
Kyrkgatan 34

Sinnesrogudstjänst, fredag 18 december kl. 18,  Sörbyakyrkan
Knalltorpsvägen 2, Luleå


Vill du medverka, kom gärna en timme innan gudstjänsten börjar. 

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:
Anders Hedberg, 0920-27 70 25, e-post till Anders (Luleå)
Susanne Larsson, 0920-27 70 73, e-post till Susanne  (Luleå)
Annika Berglund, 0921-775 42, e-post till Annika (Boden)

 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen, R. Niebuhr

Sinnesromässan är en gudstjänst för alla som har en andlig längtan. Den är inspirerad av Anonyma Alkoholisters (AA) anda som bygger på delaktighet och andlig utveckling. Mässan innehåller även psalmer och sånger, ljuständning och nattvard. Möjlighet till personlig förbön finns för den som önskar det.

Sinnesromässan planeras och genomförs av olika människor. Den är ett samarbete mellan anställda i kyrkan och frivilliga. Deltagare som pratar, spelar, sjunger, ber och läser gör det utifrån sina erfarenheter, sin längtan och sin vilja att dela med sig av sina liv till varandra.

Sinnesromässan avslutas med att alla läser Sinnesrobönen tillsammans. Traditionen är inspirerad av tolvstegsrörelsen som läser Sinnesrobönen i många länder världen över.

kontakter, sinnesromässor

Anders Hedberg, 0920-27 70 25, Luleå
Susanne Larsson, 0920-27 70 73, Luleå
Annika Berglund, 0921-775 42, Boden