Svenska kyrkans internationella arbete arbetar i nätverk världen över - i katastrofer, för ekonomisk rättvisa och sociala trygghetssystem, mot svält och för jordbruksutveckling och mycket mer.
Foto: Paul Jeffery /ACT /IKON

Internationellt arbete

Vill du vara med i Svenska kyrkans arbete för en rättvisare värld? Du kan bidra genom att ge gåvor och/eller ge av din tid. Läs mer om hur.

Vad hände under 2019?

Under 2019 bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn och heter nu Act Svenska kyrkan.

Act står för Action by Churches Together. Vi samverkar med drygt 150 andra religiösa organisationer för att arbeta mot fattigdom, förtryck och orättvisor.

Det är alltid svårt med ett namnbyte och en risk att man tappar givare, men i Luleå domkyrkoförsamling har insamlingen under 2019 lyckats mer än väl. En sammanställning av de gåvor och kollekter som kommit in från domkyrkoförsamlingen under 2019 visar på en summa av 511 797 kronor!! Det är bättre än de senaste årens resultat. Vi gläds åt detta men vi slår oss inte till ro. Snart startar kyrkans fastekampanj med temat: Stå på modets sida.

 

Engagera dig lokalt - för det globala

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld? Ett sätt är att vara med i Internationella gruppen i Luleå domkyrkoförsamling.

"Vi vill göra världen till en bättre plats och vi börjar i det lilla." säger Anna Wallström när hon beskriver Internationella gruppen som hon är med i. Kontaktperson i gruppen är Susanne Palo, 0920-26 48 28, susanne.palo@svenskakyrkan.se.

Läs mer om hur Internationella gruppen arbetar och om hur du kan göra ifall du vill engagera dig.

Se även...

I församlingen finns fler grupper som på olika sätt arbetar för det internationella arbetet. Läs mer på sidan om ideella grupper och volontärer.

Se även möjligheter att engagera dig på mer global nivå.