Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Vill du vara med i Svenska kyrkans arbete för en rättvisare värld? Du kan bidra genom att ge gåvor och/eller ge av din tid. Läs mer om hur.

Engagera dig lokalt - för det globala

Vill du göra något handfast i kampen för en rättvisare värld? Ett sätt är att vara med i Internationella gruppen i Luleå domkyrkoförsamling.

"Vi vill göra världen till en bättre plats och vi börjar i det lilla." säger Anna Wallström när hon beskriver Internationella gruppen som hon är med i. Kontaktperson i gruppen är Susanne Palo, 0920-26 48 28, susanne.palo@svenskakyrkan.se.

Läs mer om hur Internationella gruppen arbetar och om hur du kan göra ifall du vill engagera dig.

Se även...

I församlingen finns fler grupper som på olika sätt arbetar för det internationella arbetet. Läs mer på sidan om ideella grupper och volontärer.

Se även möjligheter att engagera dig på mer global nivå.