Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För dig som sörjer

Att vara med i en samtalsgrupp om sorg innebär en möjlighet att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation. Svenska kyrkan i Luleå anordnar regelbundet samtalsgrupper för människor som förlorat någon som stått dem nära.

grupper vårterminen 2020:

Samtalsgrupp om sorg

OBS. Gruppen som var planerad att starta 27 november 2019 flyttas till 2020, se nedan.
För dig som mist någon som stått dig nära. Vi samtalar och delar erfarenheter av sorgen och vägen vidare.
Tid och plats: Start tisdag 21 januari kl. 19.00-20.30 i Mjölkuddsgården, därefter träffar kl. 19.00-20.30 tisdag jämna veckor, alltså 4 februari, 18 februari, 3 mars,17 mars och 31 mars. Vill du veta mer? Ring Sarah Lantz, präst, 0920-26 48 04 eller Emma Nilsson, diakoniassistent, 0920-26 48 15.
Intresseanmälan via mejl till:
sarah.lantz@svenskakyrkan.se eller emma.nilsson@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp om sorg för ungdomar

Nästa samtalsgrupp om sorg för ungdomar startar våren 2020, datum och tider hittar du här. För mer information kontakta någon av skolkyrkopedagogerna: Sara Olsson, 0920-26 48 46 eller Camilla Rönnbäck 0920-26 48 30. 

Samtalsgrupp om sorg för dig som mist någon som tagit sitt liv

En samtalsgrupp anordnas under 2020, där vi får dela erfarenheter av det svåra som hänt, samtala om frågorna som inte får något svar och om hur man kan leva vidare, trots allt. Information om när gruppen startar kommer inom kort.

Läs här om samtalsgrupper för sörjande i Nederluleå församling.

Någon att prata med?

Livet växlar. Fyllt med både glädje och svårigheter. Ibland kan det vara bra att få prata med någon. Svenska kyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt. Vi tar emot både vuxna och ungdomar för samtal. Helt kostnadsfritt. För att kontakta en präst eller diakon är du välkommen att ringa växeln tel: 0920-26 48 00.