Foto: Albin Hillert/IKON

För dig som sörjer

Att vara med i en samtalsgrupp om sorg är en möjlighet att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation och att hitta vägar att leva vidare. Svenska kyrkan i Luleå anordnar regelbundet grupper för sörjande.

grupper 2020:

Samtalsgrupp om sorg

Samtalsgrupp där det finns plats för dig, din sorg och dina frågor.
Luleå domkyrkoförsamling, kontakt: Hans Bennebrant, diakoniassistent, tel. 0920-26 49 33.
Nederluleå församling, kontakt: Marianne Marklund, diakon, tel. 0920-27 70 63.

Samtalsgrupp om sorg för ungdomar

Kontakt: Sara Olsson, 0920-26 48 46 och Camilla Rönnbäck 0920-26 48 30, skolkyrkopedagoger.

Samtalsgrupp om sorg för dig som mist någon som tagit sitt liv

Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920-26 49 05 

Samtalsgrupp om sorg för dig som mist barn - yngre eller vuxna

Kontakt: Ulrika Enström, diakon, tel. 0920-27 70 83.

Läs mer här om samtalsgrupper för sörjande i Nederluleå församling.

Någon att prata med?

Livet växlar. Fyllt med både glädje och svårigheter. Ibland kan det vara bra att få prata med någon. Svenska kyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt. Vi tar emot både vuxna och ungdomar för enskilda samtal. Helt kostnadsfritt. För att kontakta en präst eller diakon är du välkommen att ringa växeln tel: 0920-26 48 00.