Församlingsexpeditionen
Foto: Karin Holmgren Tyskling

Församlingsexpeditionen

På församlingsexpeditionen på Kyrkogatan 7 C i Luleå sköts registrering av dop, konfirmationer, vigslar och begravningar och medlemskap i Svenska kyrkan. Här kan du även träffa församlingens präster och diakoner.

Ordinarie öppettider: Helgfri måndag-fredag kl 10.00-12.00 (13.00-15.00). Lunch 12.00-13.00. Ring på klockan om du vill besöka församlingsexpeditionen! 
Telefon församlingsexpeditionen: 0920 - 26 48 60.
Telefontid helgfri måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00. 
Telefon till Svenska kyrkans växel: 0920-26 48 00
Besöksadress: Kyrkogatan 7 C, Luleå
Postadress: Luleå domkyrkoförsamling, Kyrkogatan 7 C, 972 32 Luleå
E-postadress: lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

På församlingsexpeditionen kan du:

Släktforskning?

Behöver du få ett utdrag ur äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning kan du vända dig till landsarkivet i Härnösand. Där förvaras alla våra gamla kyrkböcker. (Vi har inte längre några på plats.) Mer information på deras hemsida:
http://www.ra.se/hlawww.ra.se/hla
Tips: Den ideella föreningen Lulebygdens Forskarförening kan ha fotokopior på kyrkböckerna. Läs mer om dem och ta kontakt via: www.lulebygden.se   

Personbevis?

Om du behöver ett personbevis ska du vända dig till Skatteverket: www.skatteverket.se eller tel. 0771-567 567. In English. 

Administration

Församlingens administration; ekonomisk förvaltning, personaladministration, fastighetsförvaltning och IT-funktion finns på Kyrkogatan 7C. Du kan vända dig dit om du vill:

  • ta del av beslut som fattats i olika beslutande organ inom församlingen.
  • överklaga beslut som fattats av Kyrkorådet eller Kyrkofullmäktige
  • läsa församlingens budget och årsredovisning
  • ta del av offentliga handlingar som finns i Luleå domkyrkoförsamlings diarium

Telefon: 0920-26 48 00 (växel)

Besöks och postadress:  Luleå domkyrkoförsamling, Kyrkogatan 7C, 972 32 Luleå.

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Läs mer om appen

Administration

Här hittar du kontaktuppgifter till administrativ personal i Luleå domkyrkoförsamling.