Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsexpeditionen

På församlingsexpeditionen på Kyrkogatan 7 C i Luleå sköts registrering av dop, konfirmationer, vigslar och begravningar och medlemskap i Svenska kyrkan. Här kan du även träffa församlingens präster och diakoner.

Öppettider: Vardagar 10.00-12.00. 
Telefon församlingsexpeditionen: 0920 - 26 48 60
Telefontid kl. 10-12 och 13-15. 
Telefon till Svenska kyrkans växel: 0920-26 48 00
Besöksadress: Kyrkogatan 7 C, Luleå
Postadress: Luleå domkyrkoförsamling, Kyrkogatan 7 C, 972 32 Luleå
E-postadress: lulea.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

På församlingsexpeditionen kan du:

 • beställa tid för dop och vigsel. 
 • boka lokal för dopkaffe
 • boka kyrklig begravningsgudstjänst 
 • beställa det som behövs till en minnesstund, lokal, förtäring och serveringspersonal. Övriga begravningsärenden, om gravplats med mera, har kyrkogårdsexpeditionen hand om.
 • skicka minnestelegram samband med begravning och lyckönskningar till brudpar samt översända gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete, församlingens diakonistöd och Svenska kyrkan i utlandet.
  Minnestelegram kan även beställas här via vår hemsida.  
 • få hjälp med frågor som rör ditt medlemskap i Svenska kyrkan
 • köpa Fairtrade - rättvisemärkta varor
 • få kontakt med präst eller diakon om du behöver någon att tala med.
  Vill du prata med en präst eller diakon, kan du även ringa växeln tel: 0920-26 48 00.

Släktforskning?

Behöver du få ett utdrag ur äldre kyrkböcker för till exempel släktforskning kan du vända dig till landsarkivet i Härnösand. Där förvaras alla våra gamla kyrkböcker. (Vi har inte längre några på plats.) Mer information på deras hemsida:
http://www.ra.se/hlawww.ra.se/hla
Tips: Den ideella föreningen Lulebygdens Forskarförening kan ha fotokopior på kyrkböckerna. Läs mer om dem och ta kontakt via: www.lulebygden.se   

Personbevis?

Om du behöver ett personbevis ska du vända dig till Skatteverket: www.skatteverket.se eller tel.020-567 000. In English. 

Administration

Församlingens administration; ekonomisk förvaltning, personaladministration, fastighetsförvaltning och IT-funktion finns på Kyrkogatan 7C. Du kan vända dig dit om du vill:

 • ta del av beslut som fattats i olika beslutande organ inom församlingen.
 • överklaga beslut som fattats av Kyrkorådet eller Kyrkofullmäktige
 • läsa församlingens budget och årsredovisning
 • ta del av offentliga handlingar som finns i Luleå domkyrkoförsamlings diarium

Telefon: 0920-26 48 00 (växel)

Besöks och postadress:  Luleå domkyrkoförsamling, Kyrkogatan 7C, 972 32 Luleå.

Öppettider: Vardagar 9-12 och 13-16, sommartid öppet till 15.