Diakon
Foto: Magnus Aronson/IKON

Präster och diakoner

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till Luleå domkyrkoförsamlings präster och diakoner.

Präster

    Diakoner

      Diakoniassistenter