Diakon
Foto: Magnus Aronson/IKON

Präster och diakoner

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till Luleå domkyrkoförsamlings präster och diakoner.

Präster

Stefan Olofsson

Stefan Olofsson

Luleå domkyrkoförsamling

Präst

Anne Simonsson

Anne Simonsson

Luleå domkyrkoförsamling

Präst

Mer om Anne Simonsson

Finsktalande präst / Suomenkielinen pappi

Yvonne Nordqvist

Yvonne Nordqvist

Luleå domkyrkoförsamling

Präst

Diakoner

Diakoniassistenter