Samtal och stöd

När det tunga får bli lite lättare

Ibland är det ensamt. Ibland är det svårt att få kronor, ork och tid att gå ihop med kraven. Ibland drabbar rädslan eller sorgen. Ibland vet man varken ut eller in.

Du kan vända dig till församlingens diakoner om du behöver någon att prata med.
Du kan även vända dig till diakonerna om du, eller någon du känner, behöver någon som hälsar på.
Du kanske behöver hjälp att kontakta myndigheter och att hitta de möjligheter till stöd som finns i samhället.
Du kanske behöver råd gällande din ekonomiska situation.
Du kanske behöver stöd i krissituationer eller vid livets slut.
Välkommen att kontakta församlingens diakoner.

Svenska kyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt. Vi tar emot både vuxna och ungdomar för samtal. Helt kostnadsfritt.

Håller i mobiltelefon

Vid en kris

Här hittar du kontaktuppgifter vid kriser.

Diakonins Hus, gult trähus vid Nygatan i Luleå.

Diakoni i centrum

En öppen verksamhet, på Nygatan 12 i Luleå, där vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Här finns diakoner, som kan ge dig stöd, råd och hjälp i livets olika utsatta livssituationer.