På finska

Barn i dopklänning lyfts upp
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Toivotko kastetta, hautausta tai avioliittoon vihkimistä suomeksi tai kahdella kielellä? Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon:

Luulajan tuomiokirkkoseurakunta: 0920-26 48 00

Nederluleån seurakunta: 0920-27 70 00

Önskar du dop, vigsel eller begravning på finska eller tvåspråkigt?

Kontakta någon av Svenska kyrkans församlingsexpeditioner i Luleå:

Luleå domkyrkoförsamling: 0920-26 48 00

Nederluleå församling: 0920-27 70 00