Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

På finska

Barn i dopklänning lyfts upp
Bild: Johannes Frandsen/IKON

Toivotko kastetta, hautausta tai avioliittoon vihkimistä suomeksi tai kahdella kielellä? Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon:

Luulajan tuomiokirkkoseurakunta: 0920-26 48 00

Nederluleån seurakunta: 0920-27 70 00

Önskar du dop, vigsel eller begravning på finska eller tvåspråkigt?

Kontakta någon av Svenska kyrkans församlingsexpeditioner i Luleå:

Luleå domkyrkoförsamling: 0920-26 48 00

Nederluleå församling: 0920-27 70 00