Foto: Johannes Frandsen/IKON

Verksamhet

Välkommen att vara med och engagera dig i Luleå domkyrkoförsamling! Här finns grupper för barn, ungdomar och vuxna, gudstjänster och konserter, meditation, möjligheter till samtal och stöd, med mera. OBS. från 12/11 2020 till 31/1 2021 gör en stor del av verksamheten uppehåll med anledning av coronapandemin.

NU HJÄLPER VI TILL ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN!
Efter de skärpta coronarestriktionerna från den 10 november pausar vi största delen av vår verksamhet. Men kyrkorummet är fortsatt ofta öppet och när vi firar gudstjänst gör vi det med extra stor omsorg.