Meny

Sånger och psalmer vid dop

Här är exempel på psalmer och sånger som är vanliga vid dop.

Det gungar så fint, 606

Du omsluter mig, 768

Du som var den minstes vän, 379

Du vet väl om att du är värdefull, 791

Ett liv ur dina händer, 384

Fader, du som livet tänder, 380

Glad jag städse vill bekänna, 69

Gud bor i ett ljus, 605

Gud Fader har skapat mig, 724

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet.

Gud har en famn, 381

Gud, hos dig är livets källa, 378

Guds kärlek är som stranden, 289

Gud som haver barnen kär, 193

I Jesu Kristi namn vi ber, 385

Jag lyfter ögat mot himmelen, 210

Jag tror på Gud som med sitt ord, 68

Jag är hos dig, min Gud, 607

Måne och sol, 21

Nära marken, 787

När du ser en droppe glittra, 723

Med vår glädje över livets under, 383

Tryggare kan ingen vara, 248

Upp ur vilda djupa vatten, 386

Vi sätter oss i ringen, 608

Vi tackar dig, vår Skapare, 382

Änglarna sjunger i himlen, 333