Beställning minnestelegram

Du kan beställa minnestelegram via Luleå domkyrkoförsamlings hemsida, genom att fylla i formuläret nedan.

Här ovan ser du de bildmotiv du har att välja bland till minnestelegrammet.

Det är vanligt att kombinera telegrammet med en gåva till något ändamål. Ibland anges önskemål om ändamål i dödsannonsen. 

När du beställer minnestelegram via Luleå domkyrkoförsamling kan vi förmedla gåvor till följande ändamål:

  • Luleå domkyrkoförsamlings diakonistöd
  • Act Svenska kyrkan
  • Svenska kyrkan i utlandet, SKUT
  • Luleå domkyrkoförsamlings verksamhet  

När du beställt telegrammet via formuläret nedan gör du själv inbetalningen av gåvan till bankgiro 182-9290 eller via Swish 123 189 56 14. Märk inbetalningen med gåva och ditt namn, till exempel "Minnesgåva-Sven Svensson". Utskrift och förmedling av telegrammet är i dessa fall kostnadsfritt.

Vill du skicka minnestelegram med gåva till andra ändamål än de ovanstående? I sådana fall kan vi endast förmedla själva telegrammet och avgiften för förmedlingen är då 50 kronor, som du betalar in till bankgiro 182-9290 eller via Swish 123 189 56 14. Märk inbetalningen "Telegram-ditt förnamn och efternamn". Gåvan betalar du in själv till den aktuella fondens post- eller bankgiro.

Här beställer du minnestelegram:

(Sedan mejlar vi ett telegramförslag till dig, som du får godkänna innan vi skickar iväg det).