Samtal om sorg

Luleå domkyrkoförsamling inbjuder regelbundet till samtalsgrupper om sorg. I gruppen träffar man andra som också förlorat någon nära. Man träffas vid ett antal tillfällen för att berätta om det man upplevt och upplever.

Samtalsgrupp om sorg 
Luleå domkyrkoförsamling inbjuder regelbundet till samtalsgrupper om sorg. I gruppen träffar man andra som också förlorat någon nära. Man träffas vid ett antal tillfällen för att berätta om det man upplevt och upplever. Ofta blir det ett bra sätt att få stöd i sorgen. Gruppen leds av en diakon och en präst.
Då och då inbjuder Svenska kyrkan till speciella samtalsgrupper om sorg för till exempel dem som förlorat barn, eller förlorat någon närstående i suicid.

Samtal med präst eller diakon
Önskar du samtal med en präst, ring Svenska kyrkans växel, tel: 0920-26 48 00, eller se direktnummer under rubriken "Kontakta oss".
Nattetid kl 21-06 nås jourhavande präst via larmnumret 112.
Om du behöver en medmänniska att tala med kan du även ringa till någon av församlingens diakoner. Ring växeln 0920-26 48 00 eller se direktnummer under rubriken "Kontakta oss".

För dig som sörjer

Att vara med i en samtalsgrupp om sorg är en möjlighet att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation och att hitta vägar att leva vidare. Svenska kyrkan i Luleå anordnar regelbundet grupper för sörjande. Det finns även möjligheter till enskilda samtal med präst eller diakon.