Foto: Nina Jacobsson

Kyrkogårdsexpeditionen

Du hittar oss på Örnäskyrkogården, Hertsövägen 190. Välkommen!

Kontakt begravningsverksamheten

Besöksadress: 
Örnäskyrkogården, Hertsövägen 190 (direkt innanför grindarna)

Besökstid: 
Måndag stängt
Tisdag-fredag öppet 09.30-11 och 12-14 helgfria vardagar.
Omöjligt att komma under besökstiden? Kontakta oss på tel. 0920-26 48 23 för en tid som passar dig.

Telefon: 0920-26 48 23
Telefontid:  Måndag 12.30-14. Tisdag-fredag 8-11, 12-14 helgfria vardagar.

Söker du en grav?  
Du kan gå in på www.svenskagravar.se

Postadress: 
Luleå domkyrkoförsamling
Begravningsverksamheten
Hertsövägen 190
974 39 Luleå 

E-post: lulea.begravningsverksamhet@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef:
Fredrik Lundberg, tel. 0920- 26 48 51

Assistenter:
Maria Isaksson, tel. 0920-26 48 59
Erika Sundvall, tel. 0920-26 48 14

Förvaltningsassistenter:
Kerstin Johansson, tel. 0920-26 48 13
Ingerlis Lyckhagen, tel.  0920-26 48 12

Krematorieexpeditionen:
Telefon: 0920-26 49 22
Telefontid kl 08.00-14.00.

Foto: Ingerlis Lyckhagen