Foto: Kenny Johansson

Mjölkuddskyrkan

Mjölkuddskyrkan karaktäriseras av sitt ljusblåa klocktorn och mäktiga kupolformade tak. Kupolen har en facetterad yta som reflekterar ljus, likt en bergkristall.

Adress Mjölkuddskyrkan: Luleå domkyrkoförsamling, Mjölkuddsgården, Mjölkuddsvägen 285, 973 43 Luleå
Gudstjänsttider i Mjölkuddskyrkan
Det finns möjlighet att boka dop och vigsel i Mjölkuddskyrkan. Läs mer om dop. Läs mer om vigsel.

I Mjölkuddskyrkan ryms högst 400 personer.
Teleslinga (hörslinga) finns.

Bilder från Mjölkuddskyrkan.

Mjölkuddskyrkans kupolform påminner om kyrkorna från den första kristna tiden, till exempel Hagia Sofia i Istanbul från 530-talet, och om många grekiska småkyrkor. Kyrkmuren och kyrkans väggar är murade i skyar, ett motiv som går igen på dopfunt, predikstol och altare.
Psaltarpsalmen "Herren är min herde" har satt spår i kyrkan: Han låter mig vila på gröna ängar (de grönmålade kyrkbänkarna), han för mig till vatten där jag finner ro (dopfuntens blå färg), han vederkvicker min själ (vid nattvardsbordet), han leder mig på rätta vägar (genom förkunnelsen från predikstolen).
Altaret dominerar i kyrkorummet. Det stora altaret med draperad altarduk vill föra kyrkobesökarnas tankar till det dukade nattvardsbordet.
Mjölkuddskyrkan invigdes den 7 september 1969 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.
Det var arkitekterna Bertil Franklin och Gertrud Edberg, MAF arkitektkontor, som ritade kyrkan. För den konstnärliga utsmyckningen svarade Pär Andersson.