Foto: Alex & Martin IKON

Suomenkielinen toiminta / Sverigefinsk verksamhet

Hilkka  Eriksson

Hilkka Eriksson

Luleå domkyrkoförsamling

Diakon

Mer om Hilkka Eriksson

Suomenkielinen diakoni / Finsktalande diakon

Anne Simonsson

Anne Simonsson

Luleå domkyrkoförsamling

Präst

Mer om Anne Simonsson

Finsktalande präst / Suomenkielinen pappi