Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideella grupper och volontärer

Det finns många sätt att hjälpa sina medmänniskor. Ett är att ställa upp som frivillig medarbetare i en församling. Frivilliguppdrag kan man göra allt från en gång per år till mer regelbundet. Man gör helt enkelt det man känner att man vill, orkar och kan. Alla kan bidra på sitt sätt!

Vårterminen 2019

Volontärgrupper

Volontärgruppen Domkyrkans Vänner. Vill du bli en av Domkyrkans vänner? Som Domkyrkans vän hjälper du till att hålla Luleå domkyrka öppen för alla som vill komma till kyrkan på dagarna. Det är många lulebor och turister som gärna tittar in i vår vackra domkyrka. En del söker stillheten, vill tända ett ljus och be, andra vill gå runt och se på allt som finns i kyrkorummet.
Domkyrkans vänner turas om att sitta i domkyrkan, alltid två och två, antingen förmiddagspasset 10.00-12.30, eller eftermiddagspasset 12.30-15.00, en eller några dagar per månad beroende på hur var och en har möjlighet. Då och då träffas alla Domkyrkans vänner och planerar. Under våren 2019 äger träffarna rum i Diakonins Hus 24 januari, 28 februari, 28 mars och 25 april kl. 14.
Denna grupp, som har funnits i 25 år, utför en viktig uppgift på ideell basis. Våra kyrkor behöver få vara öppna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss gärna så får du mer information: Helena Blom, kyrkoskrivare, tel. 0920- 26 48 32.

Volontärgruppen Internationella gruppen. Internationella gruppen träffas var 6:e vecka kl. 17-19 i Diakonins Hus. Information: Susanne Palo, tel: 0920-26 48 28. Start 23 januari.

Volontärgruppen Goda medarbetare. Gruppen är med på församlingens tisdagsluncher på Glimten och dukar, hjälper till vid servering av lunchen och bortplockning. Information: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920- 26 48 40. 

Missionsgrupper

Missionsgruppen Katarinakretsen. Gruppen träffas några onsdagar under terminen kl. 13-15 i Diakonins Hus, Nygatan 12. Vi möts, ber och samtalar om ett ämne som gruppen finner angeläget. Vi arbetar också för Svenska kyrkans internationella katastrof- och hjälparbete runt om i världen. Information: Mats Reimhagen, 0920-26 49 12. Start 23 januari 2019.                                             

Missionsgruppen Kraftkällan. Vuxengrupp där vi möts för samtal och utbyter tankar om bland annat kristen tro och fikar tillsammans. Torsdagar kl. 13-15 i Hertsökyrkan från 17 januari 2019. Information: Yvonne Nordqvist, präst, tel. 0920-26 48 72.

Missionsgruppen Arbetskretsen. Tisdagar udda veckor kl. 13-15, på Burströmsvägen 88. Start 15 januari. Gruppen arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete. Vi samtalar, fikar och ber. Information: Hans Bennebrant, tel: 0920-26 49 33.

Missionsgruppen Syföreningen Örnäset. Vi träffas i Örnäsgården varannan tisdag kl. 13.45-16 från 22 januari. Information: Hans Bennebrant, tel. 0920-26 49 33.

 

Volontärbyrån

Via Volontärbyrån kan du söka, bevaka och göra intresseanmälan till de 100-tals volontäruppdrag som frivilligorganisationer i hela Sverige söker volontärer till. Här kan du läsa mer om Volontärbyrån.