Meny

Ideella grupper och volontärer

Det finns många sätt att hjälpa sina medmänniskor. Ett är att ställa upp som frivillig medarbetare i en församling. Frivilliguppdrag kan man göra allt från en gång per år till mer regelbundet. Man gör helt enkelt det man känner att man vill, orkar och kan. Alla kan bidra på sitt sätt!

Vårterminen 2020

Volontärgrupper

Volontärgruppen Domkyrkans Vänner. Vill du bli en av Domkyrkans vänner? Som Domkyrkans vän hjälper du till att hålla Luleå domkyrka öppen för alla som vill komma till kyrkan på dagarna. Det är många lulebor och turister som gärna tittar in i vår vackra domkyrka. En del söker stillheten, vill tända ett ljus och be, andra vill gå runt och se på allt som finns i kyrkorummet.
Domkyrkans vänner turas om att sitta i domkyrkan, alltid två och två, antingen förmiddagspasset 10.00-12.30, eller eftermiddagspasset 12.30-15.00, en eller några dagar per månad beroende på hur var och en har möjlighet. Då och då träffas alla Domkyrkans vänner och planerar.
Denna grupp, som har funnits i mer än 25 år, utför en viktig uppgift på ideell basis. Våra kyrkor behöver få vara öppna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss gärna så får du mer information: Helena Blom, kyrkoskrivare, tel. 0920- 26 48 32.

Volontärgruppen Goda medarbetare. Gruppen är med på församlingens tisdagsluncher på Glimten och dukar, hjälper till vid servering av lunchen och bortplockning. Information: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920- 26 48 40. 

Volontärgruppen Internationella gruppen. Internationella gruppen träffas var 6:e vecka kl. 17-19 i Diakonins Hus på Nygatan 12 i Luleå. Gruppen arbetar med insamling till Act Svenska kyrkan och informerar för att öka engagemanget i det internationella arbetet. Svenska kyrkan samarbetar med andra kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter; en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Kontakt: Susanne Palo, tel: 0920-26 48 28.

Missionsgrupper          

Missionsgruppen Arbetskretsen. Tisdagar udda veckor kl. 13-16, på Burströmsvägen 88. Från 28 januari 2020. Obs. Inställt just nu. Gruppen arbetar för Act Svenska kyrkan. Vi samtalar, fikar och ber. 

Missionsgruppen Kraftkällan. För att försöka minska spridningen av Coronaviruset ställer vi in Kraftkällan tills vidare. Vuxengrupp där vi möts för samtal och utbyter tankar om bland annat kristen tro, fikar och arbetar för diakonal hjälpverksamhet. Torsdagar kl. 13-15 i Hertsökyrkan. Vårstart vecka 3. Information: Emma Nilsson, tel: 0920-26 48 15.

Under vårterminen 2020 är deltagare i missionsgruppen syföreningen Örnäset, välkomna att träffas på Diakoni i Örnäset, läs om öppettiderna här. 

 

Volontärbyrån

Via Volontärbyrån kan du söka, bevaka och göra intresseanmälan till de 100-tals volontäruppdrag som frivilligorganisationer i hela Sverige söker volontärer till. Här kan du läsa mer om Volontärbyrån.