Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideella grupper och volontärer

Det finns många sätt att hjälpa sina medmänniskor. Ett är att ställa upp som frivillig medarbetare i en församling. Frivilliguppdrag kan man göra allt från en gång per år till mer regelbundet. Man gör helt enkelt det man känner att man vill, orkar och kan. Alla kan bidra på sitt sätt!

Höstterminen 2019

Volontärgrupper

Volontärgruppen Domkyrkans Vänner. Vill du bli en av Domkyrkans vänner? Som Domkyrkans vän hjälper du till att hålla Luleå domkyrka öppen för alla som vill komma till kyrkan på dagarna. Det är många lulebor och turister som gärna tittar in i vår vackra domkyrka. En del söker stillheten, vill tända ett ljus och be, andra vill gå runt och se på allt som finns i kyrkorummet.
Domkyrkans vänner turas om att sitta i domkyrkan, alltid två och två, antingen förmiddagspasset 10.00-12.30, eller eftermiddagspasset 12.30-15.00, en eller några dagar per månad beroende på hur var och en har möjlighet. Då och då träffas alla Domkyrkans vänner och planerar.
Denna grupp, som har funnits i mer än 25 år, utför en viktig uppgift på ideell basis. Våra kyrkor behöver få vara öppna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss gärna så får du mer information: Helena Blom, kyrkoskrivare, tel. 0920- 26 48 32.

Volontärgruppen Goda medarbetare. Gruppen är med på församlingens tisdagsluncher på Glimten och dukar, hjälper till vid servering av lunchen och bortplockning. Information: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920- 26 48 40. 

Volontärgruppen Internationella gruppen. Internationella gruppen träffas var 6:e vecka kl. 17-19 i Diakonins Hus. Information: Susanne Palo, tel: 0920-26 48 28.

Missionsgrupper          

Missionsgruppen Arbetskretsen. Tisdagar udda veckor kl. 13-16, på Burströmsvägen 88. Från 10 september till 19 november. Gruppen arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete. Vi samtalar, fikar och ber. Information: Hans Bennebrant, tel: 0920-26 49 33.

Missionsgruppen Syföreningen Örnäset. Vi träffas i Damrummet i Örnäsgården varannan tisdag (jämna veckor) kl. 13.45-16 från 3 september. Information: Hans Bennebrant, tel. 0920-26 49 33.

Missionsgruppen Kraftkällan. Vuxengrupp där vi möts för samtal och utbyter tankar om bland annat kristen tro och fikar tillsammans. Torsdagar kl. 13-15 i Hertsökyrkan från 5 september 2019. Torsdagen 10 oktober gästas Kraftkällan av författaren Eva Rosendahl som talar om sina böcker på temat ”Livets knappar”. Information: Emma Nilsson, tel: 0920-26 48 00 (växel).

Volontärbyrån

Via Volontärbyrån kan du söka, bevaka och göra intresseanmälan till de 100-tals volontäruppdrag som frivilligorganisationer i hela Sverige söker volontärer till. Här kan du läsa mer om Volontärbyrån.