Foto: Linda Maria Thompson

Ideella grupper och volontärer

Det finns många sätt att hjälpa sina medmänniskor. Ett är att ställa upp som frivillig medarbetare i en församling. Frivilliguppdrag kan man göra allt från en gång per år till mer regelbundet. Man gör helt enkelt det man känner att man vill, orkar och kan. Alla kan bidra på sitt sätt!

Volontärgrupper

Volontärgruppen Domkyrkans Vänner. Vill du bli en av Domkyrkans vänner? Som Domkyrkans vän hjälper du till att hålla Luleå domkyrka öppen för alla som vill komma till kyrkan på dagarna. Det är många lulebor och turister som gärna tittar in i vår vackra domkyrka. En del söker stillheten, vill tända ett ljus och be, andra vill gå runt och se på allt som finns i kyrkorummet.
Domkyrkans vänner turas om att sitta i domkyrkan, alltid två och två, antingen förmiddagspasset 10.00-12.30, eller eftermiddagspasset 12.30-15.00, en eller några dagar per månad beroende på hur var och en har möjlighet. Då och då träffas alla Domkyrkans vänner och planerar.
Denna grupp, som har funnits i mer än 25 år, utför en viktig uppgift på ideell basis. Våra kyrkor behöver få vara öppna. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss gärna så får du mer information: Helena Blom, kyrkoskrivare, tel. 0920- 26 48 32.

Volontärgruppen Goda medarbetare. Information: Karin Sandlund Naréus, tel. 0920- 26 48 40. 

Volontärgruppen Internationella gruppen. Gruppen arbetar med insamling till Act Svenska kyrkan och informerar för att öka engagemanget i det internationella arbetet. Svenska kyrkan samarbetar med andra kyrkor världen över i arbetet för mänskliga rättigheter; en värld utan fattigdom, hunger och förtryck. Kontakt: Susanne Palo, tel: 0920-26 48 28.

 

Volontär

Här kan du läsa om möjligheten att vara volontär i Luleå domkyrkoförsamling.

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar i nätverk världen över - i katastrofer, för ekonomisk rättvisa och sociala trygghetssystem, mot svält och för jordbruksutveckling och mycket mer.

Internationellt arbete

Vill du vara med i Svenska kyrkans arbete för en rättvisare värld? Du kan bidra genom att ge gåvor och/eller ge av din tid. Läs mer om hur.