Meny

På Björkskatan

2020 firar vi gudstjänster i Andreaskyrkan på Björkskatan.

Björkskatakyrkan stängdes vid årsskiftet 2017/2018 och en del av verksamheten som brukade äga rum där flyttades till andra lokaler, bland annat till Andreaskyrkan där Luleå domkyrkoförsamling firar gudstjänst och har olika verksamheter.

Svenska kyrkan i Andreaskyrkan 
vårterminen 2020

Varje tisdag öppet 11-13.30,19-20

Jämna veckor:

11.00 Mässa

 12-13.30 Kyrköppet – Café och diakonal mottagning

Udda veckor:

Tisdagscaféer våren 2020:

28/1 Kyrkogårdschef Fredrik Lundberg besöker oss

11/2 Fastighetsförvaltare Peter Vinsa

25/2 Frälsningsarmén

10/3 Bo Nordin berättar om fjärran platser

24/3 Om livsviktiga mötesplatser. Kenneth Strömberg berättar

7/4 Vår domprost Charlotte Rehnman och David Winander

21/4 Chorus Elina och Jonas Wasserman

5/5 Vacker sång med Bel Canto

19/5 Från överste Haiti till Överste Kemppainen. Mitt livs berättelse. Roger Kemppainen

2/6  Sommarcafé med allsång och sommarminnen

Varje tisdag:

19.00 Vesper – Aftonbön ur Psaltaren i stillhet

19.30 Förbönskväll                                                       

Välkommen!

Kontakt för information och samtal: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920-264905 e-post: ulrica.vedin@svenskakyrkan.se

Se mer om gudstjänster under Program.