Foto: Nina Jacobsson

På Björkskatan

Vi firar gudstjänster i Andreaskyrkan på Björkskatan.

Björkskatakyrkan stängdes vid årsskiftet 2017/2018 och en del av verksamheten som brukade äga rum där flyttades till andra lokaler, bland annat till Andreaskyrkan där Luleå domkyrkoförsamling firar gudstjänst och har olika verksamheter.

Gudstjänsttider hösten 2021

Andreaskyrkan på Björkskatan:

Tisdagsmässa kl. 11 

14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november och 23 november.
Obs. Följ gällande pandemiråd. Tack för att du visar hänsyn och stannar hemma om du har symtom! 

 

 Läs mer under Program.

Kyrköppet

Tid för bön, samtal och gemenskap.

Tisdagarna 21 september, 5 oktober, 19 oktober, 2 november och 30 november kl. 11.

-Tisdag 16 november är det ingen öppen kyrka. 
-Tisdag 30 november kommer kören Chorus Elina och sjunger höst och adventssånger kl. 12.