Meny

På Björkskatan

2020 firar vi gudstjänster i Andreaskyrkan på Björkskatan.

Björkskatakyrkan stängdes vid årsskiftet 2017/2018 och en del av verksamheten som brukade äga rum där flyttades till andra lokaler, bland annat till Andreaskyrkan där Luleå domkyrkoförsamling firar gudstjänst och har olika verksamheter.

Gudstjänsttider sommaren 2020

Söndagar kl. 18 jämna veckor, under perioden 28 juni till 23 augusti. Läs mer under Program.

Gudstjänsttider hösten 2020

Andreaskyrkan på Björkskatan:

Mässa kl. 11 tisdagar jämna veckor. Kyrkkaffe efter mässan samt café med möjlighet att boka samtal med diakon. Läs mer under Program.

Kontakt: Ulrica Vedin, diakon, tel. 0920-264905 e-post: ulrica.vedin@svenskakyrkan.se