Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

På Björkskatan

2019 firar vi gudstjänster i Andreaskyrkan på Björkskatan.

Björkskatakyrkan stängdes vid årsskiftet 2017/2018 och en del av verksamheten som brukade äga rum där flyttades till andra lokaler, bland annat till Andreaskyrkan där Luleå domkyrkoförsamling firar gudstjänst.

ANDREASKYRKAN:

Vårterminen 2019

Vesper - Kvällsbön enligt gammal tradition där man läser psaltarpsalmer växelvis. Tisdagar kl. 19 från 15 januari till 28 maj 2019.

Förbönskvällar, tisdagar kl. 19.30 från 15 januari till 28 maj 2019. Fri bön där vi ber för inkomna böneämnen samt för vår stad med mera. Om du vill att vi ska ta med något i bön kan du skicka ditt förbönsämne till pastor@aklulea.se

Mässa, firas varannan vecka, tisdag kl. 11 i Andreaskyrkan från 22 januari till 28 maj 2019. Efter mässan är det Kyrköppet med gemenskap runt kaffebordet kl. 12.00-13.30. 

Se mer om gudstjänster under Program.