Håller i mobiltelefon
Foto: AstroStar Shutterstock

Vid en kris

VID AKUTA SITUATIONER

Vid till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.

Jourhavande präst

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan och har tystnadsplikt.
Jouren är öppen varje dag mellan kl. 17.00-06.00
Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Svenska kyrkans finska telefonjour

Telefon 020-26 25 00 kl. 21.00-24.00 
 
Palveleva puhelin 020-26 25 00 joka ilta kello 21-24.

VID ICKE AKUTA SITUATIONER

Svenska kyrkan i Luleå har en stödlinje som man kan ringa till om man känner sig ensam eller behöver andligt, själsligt eller praktiskt stöd.
Stödlinjen tel. 0920-26 48 58. Du kan ringa dagtid måndag-fredag klockan 08.30-16.00. Du kan få hjälp även på finska och meänkieli.
Det går även bra att mejla: lulea.diakonicentrum@svenskakyrkan.se

Bildtelefonjour på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner som har tystnadsplikt.
Stödlinjen för döva nås via svenskakyrkan@ectalk.se
Stödlinjen är öppen tre dagar i veckan: måndag kl. 10-16, onsdag kl. 10-19,
fredag kl. 10-16.
Samtalstjänsten är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.​