Gudstjänsttider och öppettider i Örnäsets kyrka

Gudstjänsttider i Örnäsets kyrka:

Mässa firas på söndagarna  kl. 11.00.
Kyrkfika serveras efter gudstjänsten. 

Morgonbön onsdagar kl. 08.30.

Kvällsmässa torsdagar kl. 19.00.

Foto: Nina Jacobsson

Läs mer om gudstjänster under program eller i kalendern nedan.

Obs. Följ gällande pandemiråd. Tack för att du visar hänsyn och stannar hemma om du har symtom! 

Upplev gudstjänster och andakter från Luleå domkyrkoförsamling på nätet: www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/digitalt

Följ gärna Luleå domkyrkoförsamling i sociala medier!
www.facebook.com/luleadomkyrko 

Örnäsets kyrka är öppen för ljuständning och bön vardagar (ej helgdagar), måndag-fredag kl. 07-14.