Foto: Ingerlis Lyckhagen

Luleå krematorium

Krematorieexpeditionen, tel. 0920-26 49 22
Telefontid: Vardagar till kl. 14.00
Läs mer här om hur du kontaktar begravningsverksamheten.

På Örnäskyrkogården, i anslutning till Ljusets- och Hoppets kapell, finns Luleå krematorium. Upptagningsområdet för Luleå krematorium är större delen av Norrbotten, förutom Kiruna som har eget krematorier.

Ungefär tusen kremationer utförs varje år vid Luleå krematorium. Förutom den givna verksamheten bedrivs även en studiebesöksverksamhet, som tar emot såväl konfirmander och skolor, som organisationer och privata grupper.

Krematoriet har en nybyggd reningsanläggning som kommit till för att möta de miljökrav som ställs på krematorieanläggningar. Röken som släpps ut måste renas så att inte tungmetaller läcker ut i miljön. Kvicksilver finns i tandlagningar av amalgam. Röken ska även renas från stoft, alltså olika partiklar.

För att den nya rökgasreningsanläggningen ska fungera bra så är det viktigt att inga främmande föremål läggs ner i kistan. Glas, plast, biblar eller liknande får inte läggas i kistan för då kan filtren i anläggningen täppas till.

Krematoriet har också nyligen försetts med en ny ugn, så att anläggningen nu har två ugnar totalt.

I anslutning till krematoriet har det byggts ett anhörigrum, med fönster mot krematorieugnarna, så att anhöriga som så önskar kan vara med och se då kistan förs in i ugnen.