Foto: Ingerlis Lyckhagen

Begravningsavgiften

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen innebär att alla betalar samma begravningsavgiftssats i de fall då det är en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten.
Avgiftssatsen fastställs av den statliga myndigheten Kammarkollegiet. 

Begravningsavgift 2021

Avgiftssatsen för 2021 är 25,3 öre per hundralapp (det är en ökning med 0,3 öre från 2020). För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 633 kr per år, eller knappt 53 kr per månad.

Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webb.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har givit Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften, och församlingsverksamheten (gudstjänster, diakoni, barn- och musikverksamhet med mera) finansieras med kyrkoavgiften, den avgift som medlemmar i Svenska kyrkan betalar.  

Begravningsavgift betalar du som är folkbokförd i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften täcker de enligt begravningslagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

Läs mer om begravningsavgiften här.