Foto: Lena Persson

Musiken i vigselgudstjänsten

Musiken i vigselgudstjänsten är ofta viktig. Det som ingår i den vanliga vigselgudstjänsten och som församlingen hjälper till med är att det finns en organist på plats som spelar in- och utgångsmusik. Ta gärna kontakt med organisten (fråga församlingsexpeditionen eller prästen för att få kontakt) så snart som möjligt så att han/hon hinner ta ställning till och öva in den musik ni önskar. Om ni tycker att det är svårt att finna musik själva så kan organisten hjälpa er.
Om ni vill ha någon solosång/instrumentalmusik så är det något ni själva ordnar. Organisten bör få reda på även den musik som han eller hon inte medverkar i.

Lyssna på musiken! På webbplatsen Kyrkomusik kan du lyssna på orgelmusik och sånger och beställa noter.