Begravning och kyrkogård

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten i Luleå kommun.

Om begravningsverksamheten

I Svenska kyrkans uppgift ligger bland annat att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni, oavsett om det handlar om kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kontakt

Kyrkogårdsexpeditionen på Örnäskyrkogården har tel. 0920-26 48 23.
Läs mer här om hur du kan kontakta begravningsverksamheten.

Kyrkogårdarna

Inom Luleå domkyrkoförsamling ligger Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården och Domkyrkoplanens kyrkogård.

Foto: Nina Jacobsson