Medlemskap

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bär upp ett arbete som har stor betydelse för många människor, både här hemma och ute i världen. Vid livskriser och sorger och vid stora olyckor och katastrofer kan kyrkan många gånger räcka ut en hjälpande hand. Men det skulle inte gå utan medlemmarnas ekonomiska och personliga medverkan.

Medlem genom dopet

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

Så blir du medlem 

Du kan bli medlem genom att ansöka om inträde i Svenska kyrkan, skicka ansökan till den församling du bor i. 

Inträdesblanketter

Mejla att du vill ha en blankett för inträde, plus ditt namn och din postadress till Luleå domkyrkoförsamlings mejl, så skickar vi blankett med posten, eller så kan du ladda ner en inträdesblankett som du kan skriva ut själv via länkarna nedan. Du kan också besöka eller ringa till församlingsexpeditionen.
Blanketter att ladda ner och skriva ut:
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Barn under 18 år är välkomna som medlemmar med vårdnadshavarnas godkännande. Om ett barn är över 12 år ska denne samtycka till inträde.
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år

Hör gärna av dig om du har frågor angående medlemskap. Kontakta församlingsexpeditionen, tel. 0920-26 48 60.

Här kan du också läsa mer om medlemskap.

Nya regler gällande kyrkotillhörighet från och med den 1 juli 2020

Kyrkomötet beslutade i november 2019 om några förändringar i kyrkoordningens bestämmelser om tillhörighet. Beslutet innebär att det från och med den 1 juli 2020 inte längre ska krävas svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige för att kunna tillhöra Svenska kyrkan, vilket som huvudregel krävts tidigare.

De ändrade bestämmelserna innebär att dopet alltid kommer att vara tillhörighetsgrundande – för alla, oavsett medborgarskap – samt att ingen kommer att förlora sin tillhörighet vid flytt från Sverige eller övergivande av svenskt medborgarskap.

Foto: Magnus Aronson, Josefin Casteryd, Paul Jeffrey ACT/IKON.

Ditt medlemskap hjälper...

 
...barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. Luleå domkyrkoförsamling erbjuder roliga och bra grupper för alla åldrar.
 
...utsatta medmänniskor
I Svenska kyrkans församlingar finns ett omfattande socialt arbete, bland funktionshindrade, äldre, arbetslösa, personer med missbruksproblem, utsatta kvinnor och barn och flyktingar. Kyrkan tar vid där andra ibland inte orkar längre. I Luleå arbetar kyrkans diakoner med samtal och stöd på olika sätt. Svenska kyrkan arbetar för att alla människor ska ha ett värdigt liv.
 
...i nödens stund, vid personliga kriser och stora katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Tack vare att Svenska kyrkan finns i hela landet är hjälpen snabbt på plats. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer och i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

...över hela världen
Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar på långsiktigt hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Det handlar om att ge människor resurser att själva förbättra sin situation.
• Hellre ett mikrolån för att köpa en egen get, än ett matpaket.
• Hellre ett nätverk där byns familjer tar hand om föräldralösa barn, än ett barnhem.
• Hellre förebygga spridningen av hiv genom attitydförändring, än att starta nya sjukhus.    

Ditt medlemskap - rättigheter

 
Kyrklig vigsel och kyrklig begravning
Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt att få en kyrklig vigsel. Om varken du eller din partner är medlemmar har ni inte rätt till vigsel i Svenska kyrkan.
Medlemmar har även rätt till en kyrklig begravning. Om du går ur Svenska kyrkan förlorar du din rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan med medverkan av präst och musiker.

Din medlemsavgift

Kyrkoavgiften i Luleå domkyrkoförsamling 2022 är 92 öre per intjänad hundralapp till församlingen, samt 5 öre per intjänad hundralapp till stiftet. Medlemsavgiften går huvudsakligen till församlingsverksamhet så som diakoni (socialt arbete), barn- och ungdomsverksamhet, kör- och musikverksamhet, gudstjänster och till att hålla igång lokaler - kyrkorna och församlingsgårdarna. 

Utöver kyrkoavgiften betalas begravningsavgift. Begravningsavgiften är alltså inte en del av medlemsavgiften.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år. Respekten för varje människas integritet är en del av identiteten som kyrka. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras av Luleå domkyrkoförsamling.