Barn vid dopfunt
Foto: Magnus Aronson/IKON

Checklista för dop

Här finns en checklista som kanske kan vara en hjälp när du planerar dop.

Självklart måste man inte göra allt som står på checklistan. Till exempel så är dopklänning inget krav för att det ska bli dop.

När, var, hur?

Hur vill du/ni ha dopdagen?
När vill du/ni ha dopet?
Vilken kyrka vill du/ni vara i? Här kan du läsa om kyrkorna i Luleå domkyrkoförsamling.
Vilka ska vara med? När har de möjlighet?
Hur vill du/ni fira efter dopgudstjänsten? Ska det vara fest/dopfika? Vi lånar gratis ut våra lokaler vid dop. Vem kan du/ni be om hjälp om det behövs?
Kontakta den församling där du/ni vill ha dopet. Läs här hur du kan boka dop i Luleå domkyrkoförsamling.

Vid barndop:

Dopklänning: Låna dopklänning av Luleå domkyrkoförsamling, av släkten, av vänner, köpa eller sy?
Vill du/ni ha faddrar och vem ska du/ni i så fall fråga?

Dopsamtal med prästen

Prata med prästen om de frågor du/ni har kring dopet och berätta vilka önskemål du/ni har om psalmer och musik. Finns det någon i familjen eller bland vännerna som du/ni vill be läsa eller sjunga något i kyrkan? Äldre barn som är med vid dopet kan vara aktiva i gudstjänsten genom att till exempel dela ut psalmböcker, eller hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta. Här kan du se hur gudstjänstordningen för dop ser ut och vilka moment som har flera alternativ att välja bland.

På dopdagen

Vid barndop: Ta med ombyteskläder till barnet, och annat som ni kan behöva. Om du/ni har äldre barn som ska vara med vi dopet så berätta för dem i förväg vad som kommer att hända. Låt dem sitta så de ser vad som händer. Kom gärna till kyrkan en stund innan dopet så att ni hinner gå runt och titta.
Fotografering: Ta gärna bilder vid dopfunten efter dopgudstjänsten.
Dopgudstjänsten är en speciell stund, njut av den! Prästen leder och ansvarar för gudstjänsten så du/ni kan koppla av.