Foto: Göran Karlsson

Städning av våra kyrkogårdar

Vi delar ansvaret med gravrättsinnehavarna

Städning av kyrkogårdarna

Vi delar på ansvaret
Begravningsverksamheten och gravrättsinnehavaren har ett gemensamt ansvar att hålla kyrkogårdarna i ordnat och värdigt skick.
Begravningsverksamheten är ansvarig för de allmänna ytorna och Gravrättsinnehavaren är ansvarig för sin gravplats.


Vad kan du som gravrättsinnehavare tänka på
För att begravningsverksamheten ska kunna sköta kyrkogårdarnas allmänna ytor på ett säkert sätt finns det saker som du som gravrättsinnehavare kan tänka på.
• Du får smycka din gravplats enligt dom regler som finns för det gravkvarter där graven är belägen.
• Saker som inte är gravdekorationer förvaras inte på kyrkogården.
• Ytan bakom stenen räknas till de allmänna ytorna.
• Välj dekorationer som är säkra för människor, djur och natur.
Rådgör gärna med begravningsverksamheten om du är osäker.


Städning sommaren 2020
Från i år kommer personalen att lyfta in saker som placerats bakom stenen in i dekorationsytan så att du som gravrättsinnehavare har chans att ta hem dina saker.
Städning från sommaren 2021
Från nästa sommar kommer saker som placeras bakom stenen att tas bort och kasseras.

Övrigt att tänka på
Saker som kan skada människor, djur och natur äger personalen rätt att avlägsna.