Gåvoförmedling

Luleå domkyrkoförsamlings expedition kan förmedla gåvor till följande ändamål:

Svenska kyrkans internationella arbete  – arbetet omfattar snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien, rättvis handel, förebyggande arbete mot hiv/aids, jordbruksutveckling, medling i konflikter, mikrokrediter, arbete för mänskliga rättigheter.

Luleå domkyrkoförsamlings diakonistöd – gåvan når behövande i Luleå domkyrkoförsamling. Diakonistödsgruppen fördelar pengarna så att de når de mest behövande av dem som sökt diakonal hjälp.    
     

Svenska kyrkan i utlandet – stöd till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.  

Luleå domkyrkoförsamlings verksamhet - gåvan kommer all verksamhet i församlingen till del.

Församlingsexpeditionen hanterar inte gåvor till andra ändamål än de som nämns ovan.