Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gåvoförmedling

Luleå domkyrkoförsamlings expedition kan förmedla gåvor till följande ändamål:

Svenska kyrkans internationella arbete  – arbetet omfattar snabb katastrofhjälp, långsiktig utveckling, mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien, rättvis handel, förebyggande arbete mot hiv/aids, jordbruksutveckling, medling i konflikter, mikrokrediter, arbete för mänskliga rättigheter.

Luleå domkyrkoförsamlings diakonistöd – gåvan når behövande i Luleå domkyrkoförsamling. Diakonistödsgruppen fördelar pengarna så att de når de mest behövande av dem som sökt diakonal hjälp.    
     

Svenska kyrkan i utlandet – stöd till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Svenska kyrkan finns i 24 länder runt om i världen och uppdraget är att finnas till för till exempel utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk.  

Luleå domkyrkoförsamlings verksamhet - gåvan kommer all verksamhet i församlingen till del.

Församlingsexpeditionen hanterar inte gåvor till andra ändamål än de som nämns ovan.