Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För stora och små i kyrkorna

Läs om gudstjänster och mötesplatser som passar extra bra för barn och deras familjer.

vårterminen 2019

Örnäsets kyrka

Söndagsmässa med familjesöndag. Tid och plats: 17 februari, 17 mars, 14 april och den 5 maj kl. 11 i Örnäsets kyrka. Präst: Boel Paulin. Musiker: Marina Svensson eller Anders Ingri. Kl. 11-12 lek och pyssel i Örnäsgården för den som vill. Kl. 12.00 kyrklunch, 50 kr vuxen, gratis för barn. Kl. 13 andakt med de minsta i kyrkan.

Luleå domkyrka

Söndagsskola i samband med gudstjänsten kl. 11 i domkyrkan. Ingen anmälan. Information: Ingalill Belander, tel: 0920-26 48 81.

Mjölkuddskyrkan

Gudstjänst för stora och små på torsdagar kl. 10.30 jämna veckor. Sopplunch efteråt. Start 24 januari 2019. 

Enstaka veckor, t.ex. vid påsk och jul kan det regelbundna gudstjänstlivet se annorlunda ut. Du kan alltid läsa hur det ser ut just denna vecka i predikoturerna (i NSD och Norrbottens-Kuriren på fredagar), i appen Kyrkguiden eller på vår webb: www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/program