Kors
Foto: Anders Alm

Olika slags gudstjänster

Vad är egentligen skillnaden på en högmässa och andra gudstjänster? När ska jag komma om jag vill ta emot nattvarden? Och kan sinnesromässa vara något för mig? Läs mer om olika slags gudstjänster här!

I Luleå domkyrkoförsamling firas gudstjänster av olika karaktär, några exempel:

 • Högmässa. Högmässan är den vanligaste formen för gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Det är nog den gudstjänst de flesta tänker på när man tänker på att gå i kyrkan klockan 11 på söndag. Genom åren har många nya former för att fira gudstjänst skapats. Förr stod det ofta "Högmässa med HHN (Herrens Heliga Nattvard).
 • Kvällsmässa. Enkel nattvardsgudstjänst kvällstid.
 • Morgonmässa. Enkel nattvardsgudstjänst på morgonen.
 • Morgonbön. Enkel gudstjänst utan nattvard, på morgonen.
 • Ungdomsledd gudstjänst. Gudstjänst som utformas och leds av ungdomar men är till för alla.
 • Musikgudstjänst. Gudstjänst med mycket körsång och/eller annan musik samt bön och en kortare predikan.
 • Gudstjänster som passar extra bra för barn och familjer. Det är gudstjänster som inte är så långa och det är ofta mycket sång. Kan vara på söndagar eller i anslutning till barn- och familjeverksamhet, exempelvis Lunchgudstjänst för de yngsta.
 • Gudstjänst på vardagar med mycket sång, exempelvis På ordets och psalmens vingar och Lunchgudstjänst, uppskattas inte minst av många äldre gudstjänstfirare.
 • Mässa i Taizéton. I Taizé i Frankrike ligger ett kloster som varje år tar emot flera tusen besökare från hela världen - framför allt ungdomar. Taizé har blivit känt för sina meditativa, enkla sånger. Några av dem finns i vår psalmbok. Ro och vila, ljuständning, Taizés enkla sånger och böner, meditation och tystnad karaktäriserar gudstjänsten.
 • Sinnesromässa. Sinnesromässan är en gudstjänst för var och en som har en andlig längtan. Den är inspirerad av tolvstegsprogrammets anda som bygger på delaktighet och andlig utveckling. Mässan innehåller även psalmer, ljuständning och nattvard. Möjlighet till personlig förbön finns för den som önskar det. Sinnesromässan planeras och genomförs av olika människor. Den är ett samarbete mellan präst och diakon samt deltagare utan kyrklig vana och utbildning. Deltagare som pratar, spelar, sjunger, ber och läser gör det utifrån sina erfarenheter, sin längtan och sin vilja att dela med sig av sina liv till varandra. Sinnesromässan avslutas med att alla får läsa Sinnesrobönen tillsammans. Traditionen är inspirerad av tolvstegsrörelserna som läser Sinnesrobönen i många länder världen över: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
  (R. Niebuhr) Här kan du se vilka dagar Luleå och Boden firar Sinnesromässa. 

Nya kyrkohandboken i bruk

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok togs i bruk på Pingstdagen söndag 20 maj 2018.