Gudstjänstordning begravning

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan

Så här går en begravningsgudstjänst till enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan själv välja att lägga in solosång eller annan musik, diktläsning eller något annat för att göra gudstjänsten än mer personlig.

Klockringning

Inledningsmusik – oftast spelar en kyrkomusiker på orgel.

Inledningsord

Präst                   Vi är samlade för att ta avsked av NN

                             och för att överlämna honom/henne i Guds händer

Psalm

Griftetal – prästen håller ett tal där det han eller hon fått veta om den som dött kan vävas in.

Bön

Präst                   Herre vår Gud, du är livets källa.

                             I dig är det som vi lever och rör oss och är till.

                             Bevara oss i liv och död i din kärlek,

                             och låt oss av nåd få gå in i ditt rike.

                             Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

*Överlåtelsen

Präst                   I Guds, den barmhärtiges namn

                             överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila

                             eller

Präst                   Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

 

– prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

Präst                   Av jord har du kommit.

                             Jord skall du åter bli.

                             Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

Präst                   Du gav honom/henne livet.

                             Tag emot honom/henne i din frid

                             och giv honom/henne för Jesu Kristi skull

                             en glädjerik uppståndelse.

 

Präst                   Herre Gud Fader i himmelen,

Herre Guds Son, världens Frälsare,

Herre Gud, du helige Ande,

förbarma dig över oss.

(I dödens stund, på den yttersta dagen

hjälp oss, milde Herre Gud.)

 

Bibelläsning – prästen läser några bibeltexter.

Psalm – kan utelämnas

 

Begravningsbön – prästen ber en bön där vi tackar Gud för den som nu lämnat oss och ber för dem som sörjer.

Herrens bön – Fader vår eller Vår Fader

 

Avslutning A: om gudstjänsten avslutas på kyrkogården

Välsignelsen - präst

 

Psalm

 

Avslutningsmusik

 

På kyrkogården

Slutbön

Präst                   Giv honom/henne, o Herre, din frid

                             och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne. Amen.

 

 

Avslutning B: om gudstjänsten avslutas i kyrka/kapell

Psalm

Avskedstagande  - man samlas runt kistan

Slutbön

Präst                   Giv honom/henne, o Herre, din frid

                             och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne. Amen.

Välsignelsen - präst

 

Avslutningsmusik