Kyrkogårdarna

Inom Luleå domkyrkoförsamling ligger Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården och Domkyrkoplanens kyrkogård.

 

Allmänheten är alltid välkommen att besöka kyrkogårdarna, och på försommaren görs en särskild inbjudan. Då annonseras ”kyrkogårdsdag” både på Örnäskyrkogården och på Innerstadens kyrkogård. Det är tillfällen då man kan träffa och ställa frågor till begravningsverksamhetens personal och de förtroendevalda som finns på plats.