Kyrkogårdarna

Inom Luleå domkyrkoförsamling ligger Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården och Domkyrkoplanens kyrkogård.

Vintervy över kyrkogården

Örnäskyrkogården

Örnäskyrkogården är en landskapskyrkogård, fyra kilometer från Luleå centrum. Den invigdes 1968 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.

Innerstadens kyrkogård sommartid

Innerstadens kyrkogård

Innerstadens kyrkogård, i Luleå centrum, invigdes 1876.

Luleå domkyrka

Domkyrkoplanens kyrkogård

Gamla gravplatser finns omkring Luleå domkyrka.

 

Allmänheten är alltid välkommen att besöka kyrkogårdarna, och på försommaren görs en särskild inbjudan. Då annonseras ”kyrkogårdsdag” både på Örnäskyrkogården och på Innerstadens kyrkogård. Det är tillfällen då man kan träffa och ställa frågor till begravningsverksamhetens personal och de förtroendevalda som finns på plats.

Städning av våra kyrkogårdar

Vi delar ansvaret med gravrättsinnehavarna