Meny

Kyrkogårdarna

Inom Luleå domkyrkoförsamling ligger Innerstadens kyrkogård, Örnäskyrkogården och Domkyrkoplanens kyrkogård.

Örnäskyrkogården

Örnäskyrkogården är en landskapskyrkogård, fyra kilometer från Luleå centrum. Den invigdes 1968 av dåvarande biskopen Stig Hellsten.

Hitta hit: Besöksadressen är Hertsövägen 200 (går att söka på Google maps, Hitta och Eniro och då får man upp en karta).

Parkering finns vid infarten, vid kapellen och även på kyrkogården. På orienteringskartan vid infarten kan man se var p-fickor finns inne på kyrkogården. Det är inte tillåtet att parkera på andra ställen.

Busslinje: Närmaste hållplats är Jägarstigen och där passerar linje 5 och 1.

Besökstoalett finns på gaveln av kyrkogårdsexpeditionen. Den är inte öppen dygnet runt men under dag- och kvällstid.

Framkomlighet: Asfaltsvägar, stenmjölsgångar, gräsgångar och skogsområden.
På vintern plogas huvudvägarna.

Innerstadens kyrkogård

Innerstadens kyrkogård, i centrum, invigdes 1876.

Hitta hit: Besöksadressen är Västra Järnvägsesplanaden 21 (går att söka på Google maps och då får man upp en karta).

Parkering finns längst efter Västra Järnvägsesplanaden (kommunens parkering, med parkeringsautomat). Det är inte tillåtet att köra in på kyrkogården om man inte har kommunens P-tillstånd (handikapptillståndet).

Busslinje: Närmaste hållplats är Landstingshuset och där passerar linje 8, 5, 4 och 9.

Besökstoalett finns i ekonomibyggnaden men endast under sommarsäsongen.

Framkomlighet: Asfaltsgångar, stenmjölsgångar och gräsgångar.
På vintern plogas huvudgångarna.

Domkyrkoplanens kyrkogård

Gamla gravplatser finns omkring domkyrkan, på Domkyrkoplanens kyrkogård, som en rest av den kyrkogård som anlades 1667 i samband med den första kyrkans tillkomst. 1920 ägde den sista gravsättningen rum där.

Allmänheten är alltid välkommen att besöka kyrkogårdarna, och på försommaren görs en särskild inbjudan. Då annonseras ”kyrkogårdsdag” både på Örnäskyrkogården och på Innerstadens kyrkogård. Det är tillfällen då man kan träffa och ställa frågor till begravningsverksamhetens personal och de förtroendevalda som finns på plats.