Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

0-6 år

Här hittar du våra verksamheter för de minsta barnen.

Liten & stor

Liten & stor är en träffpunkt för barn 0-6 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Det finns tid för lek, sång, fika, samtal och olika skapande aktiviteter. 

Liten & stor vårterminen 2020

Liten och stor-grupperna i Luleå domkyrkoförsamling drar igång med vårens träffar vecka 3.

HERTSÖKYRKAN

Måndagar kl. 9-12. Sångstund kl. 10.30, från 13 januari till 25 maj. Därefter sommaröppet från 15 juni. Kontakt: Anna Hoffer Alatalo, församlingspedagog, 0920-26 49 06 och Emma Nilsson, diakonassistent, 0920-26 48 15.

ÖRNÄSGÅRDEN

Tisdagar kl. 13.30-16. Sångstund i Örnäsets kyrka kl. 14.30-15.00. Vårstart 14 januari. Kontakt: Malin Grönlund, assistent i församlingsarbete, tel. 0920-26 49 39.

MJÖLKUDDSGÅRDEN

Torsdagar kl. 9-12. Sångstund kl. 10.30-11. Efter sångstunden fri lek och möjlighet att äta soppa på sopplunchen (för alla åldrar, ung och gammal) en trappa upp. Finns även micro till att värma mat. Vårstart 16 januari
Kontakt: Sofia Marklund Ehlin, tel: 0920-26 49 35.

 

 

Liten & Stor på Facebook

I vår Facebook-grupp kan du läsa om tider och platser för Liten och stor, ställa frågor, få tips och mycket annat. Titta gärna in: www.facebook.com/groups/litenochstor