Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

0-6 år

Här hittar du våra verksamheter för de minsta barnen.

Liten & stor vårterminen 2019

Liten & stor är en träffpunkt för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Det finns tid för lek, sång, fika, samtal och olika skapande aktiviteter.

 

MJÖLKUDDSKYRKAN
Torsdagar kl. 9-12. Sångstund kl. 10.30. Start vecka 3.

ÖRNÄSGÅRDEN
Tisdagar kl. 13.30-16. Sångstund kl. 14.30 i Örnäsets kyrka. Start vecka 3.

HERTSÖKYRKAN
Måndagar kl. 9-12. Sångstund kl. 10.30. Start vecka 3.

Liten & Stor på Facebook

I vår Facebook-grupp kan du läsa om tider och platser för Liten och stor, ställa frågor, få tips och mycket annat. Titta gärna in: www.facebook.com/groups/litenochstor