Ett litet barn spelar på en tamburin som ligger på en röd matta. Andra barn och vuxna sitter runt omkring.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

0-6 år

Här hittar du våra verksamheter för de minsta barnen.

Liten & stor

Liten & stor är en träffpunkt för barn 0-5 år tillsammans med förälder eller annan vuxen. Det finns tid för lek, sång, fika, samtal och olika aktiviteter.
Vi följer gällande pandemirestriktioner. Stanna hemma om du eller ditt barn har symptom!

Liten och stor sommaren 2022

Vi har öppet varje måndag kl. 10-12 från 20 juni-15 augusti i Hertsökyrkan. Välkomna!

Höstterminen 2022 start v. 36

HERTSÖKYRKAN

Måndagar kl. 09-12, sångstund kl. 10.30. Verksamheten pågår från 5 september-28 november.
Kontakt: Bodil Edenhagen, församlingspedagog, tel. 0920-26 49 13
Anna Hoffer Alatalo, församlingspedagog, tel. 0920-26 49 06
Ewa Grahn-Rosell, musiker, tel. 0920- 26 48 45 
SOMMAREN 2022: Måndagar 20 juni - 15 augusti kl. 10-12.

Örnäsets kyrka

Tisdagar kl. 13.30-16. Sångstund kl 14.30. Verksamheten pågår från 26 september till 29 november 2022.
Kontakt: Anna Hoffer Alatalo, församlingspedagog, tel. 0920-26 49 06 
Ewa Grahn-Rosell, musiker, tel. 0920- 26 48 45

MJÖLKUDDSGÅRDEN
Torsdagar kl. 9–12. Vardagsgudstjänst med sångstund kl. 10.30. Verksamheten pågår från 28 september till 1 december 2022. 
Kontakt:
Ewa Grahn-Rosell, musiker, tel. 0920- 26 48 45

Liten & Stor på Facebook

I vår Facebook-grupp kan du läsa om tider och platser för Liten och stor, ställa frågor, få tips och mycket annat. Titta gärna in: www.facebook.com/groups/litenochstor

Himmel och Pannkaka - Digital kyrkstund

Välkommen att upptäcka kyrkskatter och fundera på livets viktigheter tillsammans med tvättbjörnen Toini.

Änglar

Söndagsskola

I Hertsökyrkan och i Luleå domkyrka samlas barn under vissa gudstjänster, för att lyssna till bibelberättelser, pyssla och leka.

"Låt barnen få komma till mig", säger Jesus. Och barnen är alltid välkomna till kyrkan.

För stora och små i kyrkorna

Läs om gudstjänster och mötesplatser som passar extra bra för barn och deras familjer.

7-12 år

Här kan du läsa om våra grupper för tjejer och killar i åldern 7-12 år.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.