Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Musik

Musik berör oss alla. Därför är den viktig i kyrkan. Musiken har möjlighet att tolka och vidröra olika känslolägen. Den hjälper det kristna budskapet att få en ny och fördjupad dimension.