Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musik berör oss alla. Därför är den viktig i kyrkan. Musiken har möjlighet att tolka och vidröra olika känslolägen. Den hjälper det kristna budskapet att få en ny och fördjupad dimension.