En solist sjunger i en mikrofon, framför en blandad ungdomskör.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Musik

Musik berör oss alla. Därför är den viktig i kyrkan. Musiken har möjlighet att tolka och vidröra olika känslolägen. Den hjälper det kristna budskapet att få en ny och fördjupad dimension.

Konserter och musikgudstjänster

Musikverksamheten i Luleå domkyrkoförsamling anpassas med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa om möjligheter till att lyssna på musik.

Närbild på en barnkör som sjunger i ett klassrum.

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

Ungdomar som sjunger

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns för dig!

Vuxenkör

Vuxenkör

Välkommen till Luleå domkyrkoförsamlings körer för vuxna!

Musikundervisning

Luleå domkyrkoförsamlings musiker erbjuder musikundervisning till barn och ungdomar i mån av tid. Förtur ger till barn och ungdomar inom Luleå domkyrkoförsamlings körer och övriga verksamheter.