Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Musik

Musik berör oss alla. Därför är den viktig i kyrkan. Musiken har möjlighet att tolka och vidröra olika känslolägen. Den hjälper det kristna budskapet att få en ny och fördjupad dimension.

Spelar orgel.

Konserter och musikgudstjänster

Musikverksamheten i Luleå domkyrkoförsamling anpassas med anledning av coronapandemin. Här kan du läsa om möjligheter till att lyssna på musik.

Barnkör

Barnkör

I Luleå domkyrkoförsamling har vi barnkörverksamhet för olika åldersgrupper. Se efter vilken kör som verkar passa ditt barn. Kom och var med och sjung!

Ungdomar som sjunger

Ungdomskör

Att sjunga tillsammans ger ofta mycket. Ungdomar kan sjunga i såväl vuxenkörer som körer med bara ungdomar. Se vad som för tillfället finns för dig!

Vuxenkör

Vuxenkör

Välkommen till Luleå domkyrkoförsamlings körer för vuxna!

Ungdom som spelar

Musikundervisning

Har du provat spela orgel någon gång? Är du en av de många som längtat efter att sjunga i kör men aldrig vågat? Se här vilka möjligheter till musikalisk utveckling som finns i församlingen.