Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänsttider i Mjölkuddskyrkan

Ordinarie gudstjänsttider: 

Kvällsmässa tisdagar kl. 18. Nattvardsgudstjänst med mycket sång och musik.

Lunchmusikgudstjänst torsdagar kl. 10.30, jämna veckor. Sopplunch efter gudstjänsten (30 kr, gratis för barn).

Lunchgudstjänst för liten och stor torsdagar kl. 10.30, udda veckor. Dessa gudstjänster är särskilt anpassade för de yngsta barnen, men barn är alltid välkomna till kyrkan. Sopplunch efter gudstjänsten (30 kr, gratis för barn).

Se mer information under "Program".