Ledare för Liten och stor

Ewa Grahn-Rosell

Ewa Grahn-Rosell

Luleå domkyrkoförsamling

Musiker

Malin  Grönlund

Malin Grönlund

Luleå domkyrkoförsamling

Assistent i församlingsarbete

Anna Hoffer Alatalo

Anna Hoffer Alatalo

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Sofia Marklund-Ehlin

Sofia Marklund-Ehlin

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog