Foto: Emma Berkman

För en hållbar utveckling

Luleå domkyrkoförsamling vill bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Därför har församlingen arbetat för att bli miljödiplomerad. Nu är fas 1 i diplomeringen avklarad!

Mona Eriksson

Mona Eriksson

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Mer om Mona Eriksson

Arbetsledare