Foto: Emma Berkman

För en hållbar utveckling

Luleå domkyrkoförsamling vill bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Därför har församlingen arbetat för att bli miljödiplomerad. Nu är fas 1 i diplomeringen avklarad!

hållbarhetsutveckling

Ladda ner och skriv ut Förenklad hållbarhetsredovisning från församlingen

September 2018 - processen startar

Den 19 september 2018 startade Luleå domkyrkoförsamling en process för miljödiplomering.

September 2019 - lägesrapport i halvtid

Sedan 1 januari 2019 är verksamhetsledare Mona Eriksson samordnare för miljödiplomeringsarbetet och hon ger en lägesrapport i september 2019 när halva projekttiden gått.

Maj 2020 - diplomeringssamtal

Den 5 maj 2020 genomfördes ett diplomeringssamtal i Luleå domkyrkoförsamling. Förutom två diplomerare från Luleå stift medverkade församlingens miljögrupp, domprosten, två representanter från kyrkorådet samt några medarbetare som medverkat till att delmål uppnåtts.

Humla

Juni 2020 - miljödiplomering fas 1

Vid gudstjänsten i Luleå domkyrka den 7 juni fick Luleå domkyrkoförsamling ta emot ett diplom för sitt miljöarbete.