Foto: Brandon Atkinson, Flickr

Likabehandling

På alla arbetsplatser i Luleå domkyrkoförsamling ska alla behandlas likvärdigt. Vi tillåter inte någon form av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i vår verksamhet.

Vår strävan är att arbetsklimatet vid Luleå domkyrkoförsamling ska kännetecknas av kamratskap, omtanke och respekt för varandra. Arbetet med jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten och ingå som en självklar del i allt arbete och alla beslut. 

Här kan du läsa Luleå domkyrkoförsamlings policy för likabehandling.