Foto: Brandon Atkinson, Flickr

Likabehandling

På alla arbetsplatser i Luleå domkyrkoförsamling ska alla behandlas likvärdigt. Vi tillåter inte någon form av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier i vår verksamhet.

Vår strävan är att arbetsklimatet vid Luleå domkyrkoförsamling ska kännetecknas av kamratskap, omtanke och respekt för varandra. Arbetet med jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten och ingå som en självklar del i allt arbete och alla beslut. 

Här kan du läsa Luleå domkyrkoförsamlings policy för likabehandling.

Skugga av en persons huvud på vägg.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Domprosten om #MeToo och #vardeljus

#MeToo-rörelsen och #vardeljus-uppropet drabbar med full kraft och vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier som tidigare inte har fått höras. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det!