Dukning
Foto: Merja Nyberg

Lokaler som kan hyras för minnesstund

I Mjölkuddsgården och Örnäsgården finns lokaler som går att hyra för minnesstund. Om den avlidna var medlem i Svenska kyrkan, kostar det mindre att hyra lokalen. Om den avlidna inte var medlem, behöver den privatperson som hyr lokalen vara medlem.

I hyran ingår boknings- och städavgift.

Följande lokaler finns att hyra för minnesstunder:
I Hertsökyrkan – Samlingslokal, tillgång till kök i anslutning till lokalen.
I Mjölkuddsgården – Caféet och Stora salen, tillgång till kök, tillgång till hiss.
I Örnäsgården – Damklubbrummet, Kyrkorådsrummet och Stora salen, tillgång till kök, tillgång till hiss. Läs mer om lokalerna och vad som gäller när du hyr här.