Bröllopsparets bil
Foto: Magnus Aronson/IKON

Lokaler som kan hyras för bröllopsfester

Medlemmar i Svenska kyrkan kan hyra lokal för bröllopsfest. Vill ni gärna ha en bröllopsfest med alkohol, behöver ni söka andra lokaler. Alkohol får inte förekomma i församlingens lokaler (med undantag för nattvard).

Utöver hyran betalas bokningsavgift. Obs. Vid hyra av lokal ingår inte städning och lokalen ska återlämnas i det skick den var vid tillträde. Du förutsätts städa, diska och ställa tillbaka möbler som det såg ut när du kom. Utebliven eller bristfällig städning debiteras.

De lokaler som kan hyras är:
I Hertsökyrkan: Samlingssal och kök. 
I Mjölkuddsgården: Stora salen och caféet med tillgång till kök.
I Örnäsgården: Damklubbrummet, Stora salen och Kyrkorådsrummet med tillgång till kök. Här kan du läsa mer om lokalerna och vad som gäller när du hyr.