Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshusen i Hissjö och Sörfors.

Församlingen har medeltida ursprung och var moderförsamling i det gamla Umeå pastorat. I den nyrenoverade prästgården och nybyggde paviljongen ovanför kyrkan finns verksamhets- och samlingslokaler samt kontor.

Församlingen strävar efter att gudstjänsterna ska nå alla åldrar och präglas av delaktighet och uttrycksformer som bild, drama och dans. Stor vikt läggs vid musikverksamhet som ger utrymme till såväl amatörer som professionella, unga och äldre. 

I församlingen ingår

Backens kyrka
Backens prästgård
Grisbackakyrkan
Hissjö missionshus
Sörfors missionshus

Inom församlingens gräns finns också Backens kyrkogård och Backens kapell.

Kontakta Umeå landsförsamling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumea.landsforsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Umeå landsförsamling
Backenvägen 121
903 62 Umeå