Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling är belägen i den västra delen av Umeå och omfattar både stadsdelar och byar. Verksamheten bedrivs i kyrkorna samt i missionshuset i Hissjö.

Församlingen har medeltida ursprung och var moderförsamling i det gamla Umeå pastorat. I den nyrenoverade prästgården och nybyggde paviljongen ovanför kyrkan finns verksamhets- och samlingslokaler samt kontor.

Församlingen strävar efter att gudstjänsterna ska nå alla åldrar och präglas av delaktighet och uttrycksformer som bild, drama och dans. Stor vikt läggs vid musikverksamhet som ger utrymme till såväl amatörer som professionella, unga och äldre. 

I församlingen ingår

Backens kyrka
Backens prästgård
Grisbackakyrkan
Hissjö missionshus
Sörfors missionshus

Inom församlingens gräns finns också Backens kyrkogård och Backens kapell.

Kontakta Umeå landsförsamling

Telefon: 090-200 25 00 (växel)
E-postumea.landsforsamling@svenskakyrkan.se 

Adress
:
Umeå landsförsamling
Backenvägen 121
903 62 Umeå

Backens kyrka och kyrkogård

Backens kyrka

Backens kyrka är Umeås äldsta kyrkobyggnad. Den första stenkyrkan på platsen invigdes redan 1508. Historia, tradition och vackra omgivningar har gjort Backens kyrka till en omtyckt vigselkyrka.

Grisbackakyrkan

Bland villabebyggelsen på Grisbacka finns denna träkyrka som 1936 invigdes som missionshus. Sedan 1980 är det en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan.

Hissjö missionshus

Hissjös missionshus ägs av EFS som tillsammans med Umeå landsförsamling regelbundet bedriver verksamhet såsom gudstjänster, öppen förskola, dagträffar varannan vecka och middagar två gånger per termin.

Sörfors Betel

Granne med skolan i Sörfors ligger Betel. Här firas det regelbundet gudstjänst och ordnas till exempel sångaftnar och soppluncher.

Backens kapell

Strax väster om Backens kyrka ligger Backens kapell som används vid begravningar. Kapellet har plats för 65 personer.

Backens prästgård

Huset från 1790 är ett av Umeås äldsta hus. Det renoverades under 2016-17 och innehåller nu verksamhets- och samlingslokaler samt kontor. Bredvid prästgården ligger den nybyggda paviljongen.

Kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö

Våra kyrkogårdar

Här finns vägbeskrivning och fakta om kyrkogårdarna i Umeå och Tavelsjö: Norra kyrkogården på Sandbacka, Västra kyrkogården Väst på stan, Backens kyrkogård, Röbäcks kyrkogård, Tavelsjö gamla samt Tavelsjö nya kyrkogård.

Umeå lands församlingsråd

I Umeå lands församlingsråd sitter sex ledamöter och tre ersättare, under ledning av ordförande Örjan Aronsson. Kommande datum för sammanträden: 30 maj 2024.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?