Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Åsele-Fredrika församling

Välkommen till oss!

Nyheter Åsele-Fredrika församling

Det här är vi & det här gör vi

dataskyddsombud

Enligt dataskyddsinspektionen är alla som handskas med personuppgifter tvungna att ha ett utsett dataskyddsombud.

Södra Lapplands pastorats skyddsombud heter Agio System och kompetens AB

Kontakt: dso@agio.se

 

Är du en leverantör till oss?

Faktura adress:

Södra Lapplands pastorat
Fack 77800142
Box 15018
750 15 Uppsala

 

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till
77800142@faktura.svenskakyrkan.se