Hopp.nu

Vill du prata med någon som lyssnar?

Välkommen!

Så trevligt att just Du hittat hit till vår hemsida!

Här finns information om projektet och även en hjälpsida som lotsar dig vidare till hemsidor som erbjuder information och olika funktioner av stöd vid psykisk ohälsa såsom samtal, chattar, sms och mejl.

Vid akut självmordsrisk, ring 112!

Projektet Barn och ungas psykiska hälsa i Södra Lapplands pastorat. 
Svenska kyrkan i Västerbottens inland har under åren 2023 till 2025 gjort en satsning på den psykiska hälsan bland barn och unga. 
Syftet med projektet är att barn och ungas psykiska hälsa skall stärkas.

Målen med projektet är att utveckla ett hållbart arbete med att stärka barn och ungas psykiska hälsa, förebygga och hindra psykisk ohälsa samt att jobba med existentiella frågor hos barn och unga inom pastoratet.
I projektet arbetar vi med att fortbilda personal som jobbar med barn och unga i pastoratet men även i offentlig sektor, direkta aktiviteter för unga och erbjuda föreläsningar för allmänheten för att öka kunskapen om barn och ungas psykiska hälsa.

 

Bakgrund till projektet
Det finns en högre suicidrisk bland barn och unga i glesbygdslänen i Norrland jämfört med resten av landet enligt en forskningsrapport publicerad under 2021. I Södra Lapplands pastorat har det blivit väldigt konkret då det skett flera självmord bland unga och barn de senaste åren. Det är en tragedi för de som drabbas och deras anhöriga men också för oss som samhälle. Därför vill vi som pastorat arbeta mer aktivt för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa i vårt geografiska område.

Youtubekanalen – Hopp.nu.

Vi har en Youtube-kanal som heter Hopp_nu, det är en kanal vi använder främst för att live-sända våra föreläsningar men också för att vara ett arkiv med bra föreläsningar som är kopplade till psykisk hälsa bland barn och unga och tips på böcker kopplade till psykisk hälsa.

Ta mig till hopp.nu

Om oss medarbetare

De som arbetar i projektet är:


Sanna-Lisa Streuka, har arbetat inom Svenska kyrkan sedan januari 2023 och är anställd som specialistpedagog inom projektet. Efter projekttidens slut kommer hon att jobba som specialisthandläggare utifrån hennes samiska kompetens med samiskt kyrkoliv inom pastoratet. Sanna-Lisa har sin placeringsort i Dorotea och kontoret är på församlingshemmet.

 

Bakgrund
Sanna-Lisa Streuka är sjuksköterska, förutom hennes sjuksköterskeexamen har hon en filosofie kandidatexamen med samiska språk som huvudämne och en filosofie magisterexamen i samiska kulturstudier. År 2018 fick hon ut sin filosofie masterexamen med samiska kulturstudier som huvudämne, hon är även verksam inom rennäringen i Voernese sameby, Jämtlands nordligaste sameby.

Sanna-Lisa är också utbildad instruktör inom:

·         MHFA Ung, Vuxen och Äldre

·         ABC föräldrautbildning

·         Dans för hälsan

 

 

Johan Karlemo, är präst i Svenska Kyrkan och har arbetat med ungdomar i allmänhet under hela hans yrkesliv och specifikt med själavård för unga. Utöver hans grundläggande utbildning till präst har han också fortbildat sig kontinuerligt inom själavård och olika metoder kopplade till detta.

Johan är också utbildad instruktör inom:

 

·         MHFA Ung, Vuxen och Äldre

·         ABC föräldrautbildning