Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i församlingens liv och gemenskap. Det diakonala uppdraget blir då att gestalta Guds närvaro i mötet med människor.

Foto: IKON

Diakoni är hela församlingens angelägenhet, där Jesu
omsorg om hela människan ligger som värdegrund.
Denna omsorg - vårt diakonala förhållningssätt, synliggörs i många olika församlingsaktiviteter och i mellanmänskliga möten.
Att arbeta diakonalt innebär att pastoratets församlingar är en röst för medmänsklighet och människovärdet i samhällsdebatten. Det diakonala uppdragets utformning möter utmaningar utifrån olika människors sociala utsatthet och existentiella frågor som finns i respektive församlings närområde. Det diakonala arbetet karaktäriseras av samverkan inomkyrkligt, externt mellan kyrka-samhälle-kommun- och landsting samt olika föreningar och organisationer.
Diakonalt arbete utförs av olika professioner och individer, anställda såväl som frivilliga medarbetare.
Diakonen är med sin kompetens en viktig resurs som ledare och samordnare i det diakonala arbetet.
Vårt mångkulturella och flerspråkiga samhälle ställer krav på oss som kyrka i olika möten där vi delar liv och tro. Möjlighet att kunna delta genom ett språk man
behärskar och känner som sitt hjärtas språk är viktigt.

Södra Lapplands pastorat ser två övergripande prioriteringsområden
inom det diakonala arbetet.
• Att stödja barn och ungdomar genom att minska
utsattheten i deras livssituation.
•Bidra till ökad trygghet och gemenskap för den
växande gruppen äldre.

Diakonin i Åsele-Fredrika Församling erbjuder en del olika aktiviteter för människor i alla åldrar. Här nedan kommer lite information om sådant som händer i Åsele Församlingshem på tisdagar under året: 

 

Tisdagsträffar för daglediga/seniorer

Vi träffas en gång per månad mellan kl. 13-15 på församlingshemmet i Åsele. Vill ni träffas, umgås, fika och sjunga? Ja, då ni välkomna!
Till varje tillfälle är det antingen ett tema eller att det dyker upp en inbjuden gäst som berättar och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper om något.

Vi brukar ofta avsluta med en andakt.

 

Välkommen!

vill du komma i kontakt med oss?

Församlingsexpedition 0941-100 70

10:00 till 12:00 alla dagar

 

Eller vänd dig direkt till vår diakon nedan: