Dop

Att vänta barn och att sedan få ta emot det är alltid speciellt. All denna väntan, längtan, glädje och förhoppning, som också ibland ger många frågor. En av dessa kan vara ”ska vi låta döpa vårt barn?”

Foto: Jim Elfström/IKON

I Svenska kyrkan kan man döpas oberoende hur gammal man är, 1 månad eller 99 år; det spelar ingen roll. Men man döps bara en gång.              

Vattnet renar. Under 9 månader lever vi i vatten. Dopets vatten ger oss ett annat liv; det är det synliga tecknet på gemenskap med Gud, som lovat att alltid finnas vid vår sida. I dopet blir vi, förutom medlem av Svenska kyrkan, också en del av den världsvida kyrkan.
                                              

Namnet
Dopet är ingen ceremoni för att barnet ska få sitt namn, det har ni säkert redan anmält till Skattemyndigheten. Men i dopet säger prästen barnets namn högt så att alla i församlingen hör det.                                       

Dopklänningen
Den långa dopklänningen vill visa att den ”räcker till i växten”. Samtidigt som barnet växer, så växer det även i sin tro och kunskap om Gud under vandringen genom livet.                                                                       

Dopljuset
Dopljuset vill påminna oss om att Jesus sagt att han är ”Världens ljus” och att ljus och värme behövs i en mörk värld. Som kristna ska vi också sprida det vidare till våra medmänniskor.
Tänd dopljuset på dopdagen och berätta om dopet.                             

Faddrar
Många föräldrar önskar att en närstående släkting eller god vän ska vara barnets fadder. En fadder ska själv vara döpt och enligt gammal kyrklig uppfattning innebär uppdraget att man följer barnet, vill vara ett stöd för både barnet och barnets föräldrar samt bära med sig barnet i bön.            

Att vara fadder är ett hedersuppdrag.                                                       

Förbön för dopbarnet
I vår huvudgudstjänst, i regel andra söndagen efter dopet, nämner och ber vi för den nydöpta/nydöpte.                                                                      

Dophälsning
Dophälsning skickar vi till ert barn på 1, 2 , 3 och 4 årsdagen av dopdagen.                                                                                                    

Hur bokar man dopet?
De flesta dop sker på lördagar vid särskilda dopgudstjänster. Eftersom barnet i och med dopet blir en ny församlingsmedlem, ser vi som församling, mer än gärna att barnen döps i söndagens gudstjänster i någon av våra kyrkor.                                                                                                           

När ni har bestämt vilken dag och tid som passar er familj ringer ni till Församlingsexpeditionen på nummer 0941-10070 

Anmäl då också om ni vill låna någon av våra dopklänningar.                                                                              

Ibland kan Församlingshemmets serveringslokaler vara lediga och då finns det möjlighet att boka dem för ex. dopkaffe.                                                 

Ca en vecka innan dopet tar den tjänstgörande prästen kontakt med er för
dopsamtal.

boka dop? - kontakta oss

Adress
Centralgatan 53
919 31 Åsele Telefon
Öppettider: Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00
Telefon: 0941-100 70
E-post: asele-fredrika.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: IKON/Svenska kyrkan